Věnováno památce našich předků

Hledáme

Pro doplnění znalostí o životě a osudech našich předků stále hledáme materiály, písemnosti, předměty i třeba pouhé informace, které mají spojitost s Dašicemi, například:

  • kroniky, poznámky, zápisky o životě v Dašicích,
  • publikace a periodika, především výtisky Dašických ozvěn z padesátých let 20. století, Podávky, časopisy Sokolů, JZD, farnosti, vojáků,
  • fotografie, školní, skupinové, z akcí,
  • reklamní materiály firem dávno zaniklých i současných,
  • do dašického kalendária popis událostí s ověřeným datumem,
  • a cokoliv dalšího, co má i sebemenší vztah k Dašicícím, a napadne Vás to třeba při čtení následujícího seznamu uvažovaných kapitol těchto stránek: majitelé domů, legionáři, oběti 1.SV, oběti 2.SV, oběti holocaustu, úmrtí v Dašicích (parte), kulturní památky, pamětní místa, hřbitov, mosty, mostky a lávky, zaniklé objekty, vodstvo, pomístní jména, pověsti a legendy, pohlednice, dašické předměty v muzeích a archivech, školství, sport, firmy, zemědělství, příroda, spolky, farnost, ...

Uvítáme též možnost zapůjčení k ofotografování nebo k okopírování.

 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode