Věnováno památce našich předků

Prameny a literatura

Seznam použitých pramenů a literatury k vytvoření souboru těchto webových stránek (není-li uvedeno přímo u jednotlivých textů, stránek, kapitol):

  • Dašice - historie města I., vydal Městský úřad Dašice, 2001
  • Dašice - historie města II., vydal Městský úřad Dašice, 2002
  • Tuček František: Pomístní jména na katastru Dašice, 1963
  • Lohynská J.: Pomístní jména na katastru Dašic a blízkého okolí, 1966
  • Nechvíle Josef: Dašice a přifařené obce, Pardubice 1882
  • Pamětní list vydaný u příležitosti sletu Sokolské Župy Východočeské v Dašicích, 1913

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode