Věnováno památce našich předků

Dašické ozvěny

Dašické ozvěny je název současného dvouměsíčníku vydávaného městem Dašice. Je distribuován zdarma do všech poštovních schránek v Dašicích a místních částech Prachovice, Malolánské, Velkolánské, Zminný a Pod Dubem.

První číslo Dašických ozvěn (tehdejší název v prvních letech ovšem zněl jen "Ozvěny", resp. "Ozvěna"), vyšlo v červnu 1954 jako časopis Osvětové besedy Dašice. Tehdy vycházely Ozvěny jako jeden list A4 s oboustranným tiskem. Odpovědným redaktorem byl Jaroslav Kuchař, který Ozvěny na tzv. "cyklostylu" i sám rozmnožoval. Obsah byl aktuální, současný: život města, kultura, práce v JZD, drobná sdělení. Takto Ozvěny vycházely do roku 1963, poté do roku 1965 jen jednotlivá čísla.

Obnovené Ozvěny začaly vycházet od ledna 1968 jako pravidelný měsíční zpravodaj školské a kulturní komise Místního národního výboru Dašice, a to ve formátu A5 (s jednou výjimkou vydání červenec-srpen 1968, které mělo formát A4). První lednové číslo vyšlo ještě s původním názvem "Ozvěny", další čísla již s názvem "Dašické ozvěny". Hlavním redaktorem byl v té době Jaroslav Beneš, v redakční radě pracovali Jaroslav Kuchař, Miroslav Sobotka a Karel Chvojka. Tisk prováděl Kulturní dům ROH Pardubice - Dukla. Vydávání však v srpnu 1973 skončilo, protože KD ROH dostal zákaz tisknout časopisy pro cizí organizace. MNV Dašice dlouho nemohl sehnat jinou tiskárnu, kde by se Dašické ozvěny tiskly, proto se vydávání odmlčelo až do roku 1982, kdy se podařilo získat pochopení Kulturního domu MěNV Holice. A tak začaly Dašické ozvěny opět pravidelně vycházet.

 

Archiv výtisků:

2021

 

Omlouváme se. Soubory, na které je odkazováno z níže uvedených stránek, jsou dočasně, z důvodu ztráty přístupu na externí úložiště dat, nefunkční. Na obnovení se pracuje.

 

2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020

2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010

1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode