Věnováno památce našich předků

Lázně

Poprvé jsou obecní lázně zmíněny již roku 1507 ve smlouvě o prodeji dašického zboží Vilémovi z Pernštejna. Úkolem lazebníka bylo posloužit každému v případě nakažlivé nemoci a vést správu domu na svůj náklad. Po r. 1759 je koupila obec, protože se žádný lazebník o lázně nehlásil. Ve městě byly také lázně soukromé, jež roku 1616 prodal Jan Žaba synovi Janovi za 150 kop grošů.

Podle městské knihy v roce 1716 prodali purkmistr a konšelé obecní domek na místě, kde před lety stála radnice, Josefovi Františkovi Gebhartovi, lazebníku, s podmínkou, aby domek již nebyl obecním ale lázní a prodával se zase jen lazebníkům. Lazebníci byli osvobozeni od všech poplatků a kontribucí, protože sloužili i jako doktoři (felčaři).

 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode