Věnováno památce našich předků

Název města

K původu názvu Dašic se nedochovaly žádné spolehlivé záznamy. Název je však pravděpodobně odvozen od jména majitele nebo jinak významné osoby, který se mohl jmenovat Daš nebo Daše.

Různé varianty psaní názvu v průběhu času:

1318 - Blasias de Dassicz
1391 - eccl. in Dasicz
1560 - městečko řečené dassycze
1654 - Dassycze, městečko
1720 - Daschitz, neopevněné městečko
1854 - Dašice
1939 - Daschitz/Dašice
1945 - Dašice
 

Česká pošta ve své praxi do roku 2006 oficiálně uváděla název města Dašice v Čechách. Tento název se používal z praktických důvodů, které vysvětluje i zápis v Pamětní knize města Dašic z roku 1897:
"Zajímavo jest, že se již před sto lety pletly dopisy, jež určeny byly do Dašic, s Dačicemi na Moravě. Dokladem toho jest dopis ze dne 7. prosince 1796, adresovaný na městskou radu v Dačicích, který odevzdán byl městské radě v Dašicích, a teprve při otevření omyl shledán a psaní na správnou adresu zpět odesláno."

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode