Věnováno památce našich předků

Dašické ulice a náměstí

Původně byla většina dašických ulic a náměstí bez jména nebo měla pouze jména „lidová“. V roce 1899 byla zvolena v obecním zastupitelstvu „komise ku pojmenování ulic“, která se usnesla na prvních názvech. Ke cti tehdejších radních nutno dodat, že to nebyla jména ledajaká, ale že pojmenovali dašické ulice opředevším po českých národních velikánech.

Pozn.: V textu níže jsou užity odkazy na mapy serveru https://mapy.cz. U některých vyobrazení je vymezení dašických ulic a náměstí nepřesně definováno a nesouhlasí s reálným stavem.

 

Přirozeným centrem města Dašice je náměstí, které se v současnosti jmenuje náměstí T. G. Masaryka. Prvním jeho názvem bylo Velké náměstí, v pozdějších dobách Masarykovo a potom Leninovo. Nejstaršími dašickými komunikacemi jsou ulice, které vycházejí z tohoto náměstí.

Z náměstí směrem k východu vede ulice Komenského (dříve Holická), jejím původním pokračováním k severovýchodu byla ulice Hálkova (dříve Holická, tato část lidově Sebranka), která byla po roce 1945 přejmenována na ulici  Štenclovu  po dašickém rodáku Antonínu Štenclovi, který zahynul ve 2. světové válce. Z náměstí k jihu vede široká, ale krátká ulice Tylova. K severu vybíhá z náměstí až k zářeckému (lidově také Hybešovu) mostu ulice Havlíčkova (dříve Kostelní) a na ní pak od mostu navazuje ulice Jungmannova (dříve Sezemická, lidově Svinská). Novou zástavbou v této ulici se Dašice spojily s dříve samostatnou osadou Velkolánské. Dnes je Velkolánské městskou částí Dašic, kde je mimochodem stále původní samostatné číslování domů od čp. 1, kdežto ulice Velkolánská vede od betonového mostu ke sportovní střelnici.

Z Husova náměstí vede k jihu ulice Žižkova (dříve Týnecká, Koštěnická, lidově Koštěnská), k východu potom po jižní straně parku ulice Sadová, po severní straně parku ulice Třebízského, která se rozvětvuje na jednu stranu ke mlýnu, na druhou stranu až k bývalým jatkám. Na západ z Husova náměstí vede ulice Křičenského (dříve Chrudimská, Pernštýnská, Pardubická), která byla po roce 1945 pojmenována po dašickém rodáku, letci, který zahynul za 2. světové války.

Ulice vedle kostela mezi ulicí Havlíčkovou a Štenclovou se jmenuje Hrdličkova. Tato ulice byla v roce 1863 první vydlážděnou ulicí v Dašicích. Byla pojmenována po P. Kašparu Hrdličkovi, zdejším administrátorovi, který v Dašicích založil „Nadaci pro chudé měšťany“ a „Nadaci pro chudé školní dítky“.

Ulice podél pravého břehu řeky od ulice Štenclovy je pojmenována Palackého (dříve Nábřeží, ještě dříve Zářečí), na jejím konci u betonového mostu je část Dašic s historickým názvem zdejší původní osady Babín. Opačným směrem od Štenclovy ulice podél pravého břehu řeky ke splavu vede ulice s názvem Nábřeží.

V období mezi světovými válkami přibyly Dašicím dvě ulice, U Kasáren a Hybešova (dříve Výrov, lidově Vejrov, Na Vejrově), a jedno náměstí. Pod dřívějším názvem ulice U Kasáren se vlastně skrývaly ulice tři, takže nyní vede ulice U Kasáren skutečně jen podél areálu dnes již bývalých kasáren a k ní jsou kolmé nově pojmenované ulice ČSLA a  Pod Lipami .

Následující název bude i pro mnohé místní starousedlíky překvapením, protože Tyršovo náměstí (kolem pomníku padlých) se nedostalo ani do současného oficiálního registru adres, protože na něm není evidováno ani jedno číslo popisné. Obdobné platí i pro "utajenou" ulici Pod Vodárnou. Je to prakticky cesta, která, napojena na Štenclovu ulici poblíž železného mostu, vede směrem k náhonu.

Novou zástavbou v nedávno minulých letech vznikly v Dašicích ulice 28. října, Družstevní, U Splavu a Jižní. Podle současných oficiálních údajů se mezi dašické ulice také řadí dříve samostatná osada Hedčany (tři usedlosti při pravém břehu Loučné mezi Prachovicemi a Dašicemi) a již zdíve zmiňovaný Babín.

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode