Věnováno památce našich předků

Majitelé domů

čp.

majitelé domů od 17. stol. do poloviny 19. stol.

?

 • 1800 Martin Hájek vystavěl dům na místě od domu čp. 102.

?

 • 1846 František Uhlíř vystavěl dům
 • 1852 Antonín a Kristina Uhlířovi

?

 • Jan Kratochvíl, zahrada Ostrůvek
 • 1715 Matěj Kratochvíl

1

 • Filip Mareš
 • 1725 Sebastián Suchánek
 • 1741 Jan Suchánek, syn
 • 1748 Jan Mann
 • 1758 Jakub Vosáhlo
 • 1778 František Vosáhlo, syn, hospodařil na gruntu do dospělosti svého mladšího bratra Josefa
 • 1787 Josef Vosáhlo
 • 1824 Blažej Vosáhlo
 • 1824 František Uhlíř, nevlastní bratr
 • 1846 Barbora Fuxová, vlastnicí 1/2 domku
 • 1857 František a Františka Chvojkovi, 1/2 domku
 • 1860 František Korn, 1/2 domku

2

 • Václav Rychter
 • 1706 Matěj Chvojka, oženil se s vdovou Zuzanou Chvojkovou
 • 1738 Jan Feldsman
 • 1757 František Feldsman, syn
 • 1813 Matěj Horák
 • 1820 (1834?) František a Kateřina (roz. Horáková) Blažkovi
 • 1850 Josef a Barbora Pleskotovi
 • 1865 Terezie Pleskotová, 2. manželka, vlastnicí 1/2 domku
 • 1879 Emil Pleskot?

3

 • Jiří Kodeš
 • 1725 Matěj Kodeš
 • 1764 Josef Kodeš, syn
 • 1781 Jan a Anna (roz. Kodešová) Uhlířovi, dostali hospodu “klášterskou”, proto prodali hospodářství
 • 1806 Václav Brůna
 • 1807 Josef Klička koupil pro svého syna Václava, ten zde hospodařil až od r. 1818
 • 1821 Matěj Klička, do jeho dospělosti zde hospodařila matka Kateřina, r. 1822 ale zemřel
 • 1822 Josef a Veronika Marešovi, zároveň vlastnili od roku 1808 dům čp. 103
 • 1824 Veronika Marešová, vdova
 • 1829 Josef a Kateřina (roz. Maršová) Šmahovi
 • 1868 Václav a Marie Tlučhořovi
 • 1872 Marie Tlučhořová, vlastnictví 1/2 domku
 • 1874 Josef a Kateřina Lenfeldovi
 • 1874 Antonín a Anna Valentovi

4

 • chalupa při čp. 3
 • 1764 Jan Vojáček postavil chalupu při gruntu svého švagra Josefa Kodeše
 • 1791 Josef Vojáček, syn
 • 1796 Matěj a Magdalena Vač(?)kovi koupili domek s kovárnou do dospělosti jeho dětí
 • 1820 František a Marie (roz. Vacková, sestra) Schejbalovi
 • 1825 Jiří a Marie Chvojkovi
 • 1832 Jiří Chvojka

Pozn.: kovárna

5

 • Václav Blažek
 • 1728 Jakub Dokonal
 • 1758 Václav a Kateřina (roz. Dokonalová) Štěpánkovi
 • 1761 Josef Půhoný, oženil se s vdovou Kateřinou Štěpánkovou
 • 1796 Jan a Kateřina (roz. Půhoná) Würtovi
 • 1805 Josef a Mařena Vackovi
 • 1806 Josef Horák
 • 1807 David a Alžběta Lohniských
 • 1845 Václav a Anna Lohniských
 • 1851 Abrahám a Hali Adlerovi
 • 1858 Samuel Adler
 • 1874 Jindřiška Adlerová 1/2 domku

6

 • chalupa na dvoře při čp. 5
 • 1807 David a Alžběta Lohniských
 • 1845 Václav a Anna Lohniských
 • 1856 Jiří a Barbora Chvojkovi kupují pozemek po vyhořelém domku

7

 • Jakub Svoboda
 • 1697 Petr Svoboda, syn
 • 1741 Jan Svoboda, syn
 • 1775 Jan Mann, oženil se s Kateřinou Svobodovou
 • 1797 Jan a Terezie (roz. Mannová) Blažkovi, Jan Mann
 • 1838 Terezie Blažková, vdova
 • 1842 Matěj a Rozálie (roz. Blažková) Kučerovi
 • 1875 Salomon a Jindřiška Adlerovi

8

 • Jan Kulička
 • 1728 Antonín Vladyka
 • 1753 František Vladyka, syn
 • 1790 František Vladyka, syn
 • 1818 Antonín Vladyka, syn
 • 1834 Václav a Anna Jiroutovi
 • 1879 Josef a Josefa Menčíkovi

9

 • Václav Habětínek
 • 1718 Jan Habětínek
 • 1761 Jan Habětínek, syn
 • 1775 Jiří Holický, kolář, oženil se s vdovou po J. Habětínkovi
 • 1796 Jan Habětínek, syn J. Habětínka
 • 1837 Josef a Vincencie Habětínkovi
 • 1854 Josef a Marie Rackovi
 • 1866 Josef Racek, vlastnictví 1/2 domku

10

 • Petr Kulička
 • 1732 František Kulička, syn
 • 1756 Jan Kulička
 • 1777 Hynek Vinař
 • 1817 Josef a Barbora Vinařovi, syn
 • 1850 František a Barbora Šurovi

11

 • 1760 koupil Jan Svoboda domek, bývalou vinopalnu, při čp. 10
 • 1796? Matěj a Anna (roz. Svobodová) Hrubšovi
 • 1802 Vojtěch a Anna (roz. Hrubšová) Horákovi
 • 1876 Josef a Terezie Čermákovi
 • 1877 Josef a Barbora Kaškovi

Pozn.: původně vinopalna

12

 • Matěj Hynšt
 • 1706 Rudolf Hynšt, syn
 • 1741 Jiřík Hynšt, syn
 • 1770 Jiří Hynšt, syn
 • 1800 Václav Hinšt, syn
 • 1841 Josef a Barbora Hinštovi
 • 1842 Matěj a Kateřina Fuksovi

13

 • Václav Kuckal
 • 1721 Josef Frydrych (jinak Horák)
 • 1756 Jan Frydrich (jinak Horák) syn
 • 1792 Petr Horák, syn
 • 1817 Jiří Horák
 • 1841 Josef a Magdalena Horákovi, syn
 • 1865 Antonín a Františka Kopeckých

14

 • Jan Chvála
 • 1730 Václav Koutský
 • 1775 Martin Došel, oženil se s vdovou Rozárií Koutskou
 • 1799 František Koutský, právě dospělý syn Václava Koutského
 • 1801 Michael Koutský, bratr
 • 1838 Jan a Anna Baladovi
 • 1849 Antonín a Magdalena Baladovi

16

 • Jan Jelínek
 • 1715 Samuel Jelínek, barvíř plátna, svobodný člověk
 • 1746 Jan Jelínek
 • 1782 Jan Jelínek, syn
 • 1806 Josef a Dorota Mlinaříkovi
 • 1850 Kateřina Štírská
 • 1863 Barbora, Lidmila, Marie, Anna, Adam Štírských
 • 1864 František Kotys
 • 1867 Josef a Františka Holých

17

 • Josef Uhlíř
 • 1726 František Uhlíř, syn
 • 1773 Jan Hrdlička, koupil velmi zadlužený rolní grunt
 • 1800 Josef a Mařena (roz. Hrdličková) Půhonných
 • 1808? Josef a Magdalena (roz. Hrdličková) Krausovi
 • 1836 Magdalena Veberl(s?)íková (roz. Půhonná)
 • 1846 František a Kristina Bořických
 • 1860 dům odkoupen a předělán na kasárny

Pozn.: od roku 1860 – kasárna

18

 • Kryšpín Nešpor
 • 1697 Vavřinec Materka
 • 1740 Pavel Materka, syn
 • 1776 Václav Materka, syn
 • 1808 Václav Chaloupka
 • 1810 Václav Chaloupka, syn, ale ten dostal od svého tchána hospodu v Osicích, proto chalupu čp. 18 postoupil svému tchánovi Václavovi Dědicovi
 • 1810 Václav Dědic
 • 1827 Josef a Alžběta Baladovi
 • 1836 František Balada
 • 1862 František a Marie Vackovi
 • 1882 Josef a Anna Skálovi

19

 • Jiří Čermák
 • 1725 Karel Čermák, syn
 • 1769 Jiří Čermák, syn
 • 1800 František a Rozárie (roz. Čermáková) Půhonných
 • 1846 František a Aloizie Půhonných
 • 1869 Antonín Půhoný, syn
 • 1872 Josef Nebeský

20

 • Daniel Kamfert
 • 1708 Pavel Topynka
 • 1742 Pavel Topynka, syn
 • 1754 Václav Borčický
 • 1762 Jan Borčický, bratr, stará se o grunt do dospělosti Václava Borčického, syna J. Borčického
 • 1780 Václav Borčický, s manželkou Kateřinou se odstěhovali na Moravu, hospodářství prodali nevlastnímu bratru
 • 1794 Josef Chomrák
 • 1822 Antonín Chomrák, syn
 • 1824 František a Barbora Hölzlovi
 • 1836 Štěpán a Anna Valachovi
 • 1853 Josef Valach
 • 1878 Josef a Julie Virtovi

21

 • ? Chomrák
 • 1733 Martin Chomrák, syn
 • 1776 Václav Chomrák, syn, koupil velmi zadlužený grunt
 • [1795] Josef Chomrák
 • 1803 Jan Holub
 • 1804 Václav Bednář
 • 1808 Josef Chaloupka
 • 1815 František a Kateřina (roz. Chaloupková) Vosáhlovi
 • 1845 Karel a Kateřina Vosáhlovi
 • 1864 Jan a Anastázie Vosáhlovi
 • 1873 Václav a Karolína Tučkovi
 • 1881 František a Anna Kučerovi

22

 • Jan ?
 • 1725 Jan Čížek
 • 1765 Josef Vinař, manžel Čížkovy dcery Barbory, grunt byl velice zadlužený, nikdo o něj původně neměl ve veřejné dražbě zájem, až J. Vinař se zavázal splatit všechny dluhy
 • 1773 Josef Svoboda, oženil se s vdovou Vinařovou
 • 1790 Mikuláš a Rozálie Vinařovi
 • 1837 Anton a Anna Chomrákovi
 • 1843 Anton Chomrák, syn

23

 • Matěj Pokorný
 • 1721 Václav Vrabka koupil
 • 1757 František Mann
 • 1788 Blažej Mann
 • 1826 Blažej Mann, syn
 • 1834 Antonín Rámiš
 • 1864 Vilém Rámiš

24

 • Václav Pelykán
 • 1725 Jan Pelykán, syn
 • 1760 Pavel Pelykán, syn
 • 1777 Jan Pelikán
 • 1782 Jiří Pelikán
 • 1798 Lydmila Pelikánová, vdova, provdala se za Jana Borovce, krupaře z Chrudimi
 • 1812 Josef Pelikán, syn (1814 manželka Marie Markovská)
 • 1815 Matěj a Zuzana Vackovi
 • 1854 Augustin a Antonie Vackovi
 • 1876 František a Anna Jehličkovi

25

 • Václav Březenský
 • 1703 Karel Kopecký koupil chalupní grunt, oženil se s vdovou po V. Březenském
 • 1737 Matěj Matějka koupil zadlužený grunt
 • 1769 Václav Hinšt, vzal si za ženu Barboru Hinštovou
 • 1798 syn Václav a Karolína Hinštovi
 • 1828 František Hinšt
 • 1830 Barbora Uhlířová
 • 1846 Josef a Terezie Zemanovi

26

 • vystavěno na obecním místě
 • 1784 Jan a Terezie Pelikánovi
 • 1852 Pavlína Pelikánová
 • 1865 Alois a Pavlína (ovdovělá Pelikánová) Vostřebalovi
 • 1866 Karel a Anna Marvanovi
 • 1866 Anna Lorencová
 • 1867 František a Emanuela Hájkovi
 • 1868 František a Aloisie Kremovi

29

 • Jan Vaško
 • 1837 Jan Vaško, syn
 • 1850 František a Marie Součkovi
 • 1854 Václav Souček
 • 1873 Josef a Anna Šínovi
 • 1880 Jan a Marie (roz. Vinařová) Prokešovi

30

 • Jiří Horký, chalupa
 • 1729 Lukáš Uhlíř, oženil se s Magdalenou roz. Horkou, hospodaří zde až do dospělosti J. Horkého
 • 1739 Jan Horký
 • 1765 Jan Horký, syn
 • 1801 Josef Horký, syn
 • 1846 Jan a Anna Blažkovi, v roce 1847 domek celý shořel

31

 • Lukáš Uhlíř
 • 1798 František Uhlíř, syn
 • 1843 František Uhlíř, syn

32

 • 1789 Jan Felcman postavil domek
 • 1800 František Felcman
 • 1801 František a Terezie Luxovi
 • 1864 Marie Luksová
 • 1874 Václav a Marie Rejskovi

33

 • Jan Žaba (Ziaba)
 • 1708 Vavřinec Žaba
 • ? Martin Žaba
 • 1743 Vojtěch Dokonal, oženil se s dcerou M. Žaby
 • 1782 Vojtěch Dokonal, syn
 • 1806 Jakub Remeš
 • 1806 Jan a Anna Frejberkovi
 • 1821 Rozárie Jarošíková
 • 1849 Josef a Magdalena Horákovi
 • 1851 Anton a Františka Smolíkovi
 • 1860 Antonie, František, Kateřina, Anna Smolíkovi
 • 1865 Josef Šmaha
 • 1872 Jan a Antonie Kučerovi

34

 • Jakub Jeřábek, Josef Vašata
 • 1806 Jakub Remeš
 • 1806 Matěj Půlpán
 • 1835 Kateřina Půlpánová (provd. Uhlířová), dcera
 • 1865 Barbora Marešová
 • 1865 Josef a Kristina Komárkovi

35

 • Jan a Antonie Štajchmanovi
 • 1817 Jan a Antonie (roz. Kablíková) Saifertovi
 • 1850 František a Marie Součkovi
 • 1872 Josef a Anna Šínovi
 • 1880 Jan a Marie (1881) Prokešovi

Pozn.: mlýn

36

 • Jan Posyval
 • 1699 Jan starší Borčický
 • 1748 Jan Kulička (synovec Doroty Borčické)
 • 1783 Josef Schejbal
 • 1813 František a Magdalena (roz. Schejbalová) Virthovi
 • 1841 Karel a Kateřina Vosáhlovi
 • 1850 Josef a Dorota Komárkovi

37

 • na dvoře vedle mlýna čp. 35
 • Josef Schejbal
 • 1810 Terezie Schejbalová, dcera, provdala se, Josef a Terezie Velínských
 • 1825 František a Magdalena Wirthovi
 • 1826 František a Anna Kučerovi
 • 1854 František Kučera

38

 • Jan starší Štěpánek
 • 1720 Petr Štěpánek, syn
 • 1761 Josef Štěpánek, syn
 • 1785 Václav Hušek, oženil se s vdovou Štěpánkovou
 • 1798 František Štěpánek, syn J. Štěpánka
 • 1837 František Štěpánek
 • 1852 Josef Schwarz

39

 • Václav Feldsman
 • 1723 Jan Feldsman, syn
 • 1738 Zuzana Schánělová, vdova po Janu Schánělovi, vdala se za Jakuba Šmahu
 • 1764 Jan Rychlík, oženil se s Zuzanou Schánělovou
 • 1797 František a Kateřina Strašpitlovi, zeť
 • 1834 František Strašpitel
 • 1837 František Půhoný
 • 1842 Jan a Terezie Kohlmannovi

Pozn.: Jan Rychlík r.1795 rozprodal pozemek na vystavění domků - koupil Ludvík Trump

40

102

 • Václav Kulička
 • 1693 Jáchym Kulička, ptáčník na panství pardubickém
 • 1738 František Kulička, syn
 • 1788 Jan Kulička, syn
 • 1795 koupil Jan Půhoný pro svého syna Blažeje Půhoného
 • 1799 Blažej Půhoný
 • 1808 Jan Kotýz, ? František a Františka Zobínovi
 • 1831 Jan a Anna Zobínovi
 • 1852 Ludwig Löw

Pozn.: Jan Půhoný vlastnil ještě čp. 72

41

 • 1803 Josef Chomrák
 • 1805 Jan Klad(t)
 • 1862 František a Marie Prokopovi
 • 1863 Antonín Slavík
 • 1872 František a Anna Tučkovi
 • 1882 Josef a Marie Bártovi

42

 • František a Lidmila Chomrákovi, obec Dašice

Pozn.: lázeň

43

 • Lorenc Trangon
 • 1706 Matěj Roček
 • 1769 Karel Čermák, má za ženu sestru Matěje Ročka Annu
 • 1792 Jakub a Dorota (roz. Čermáková?) Uhlířovi
 • 1830 František a Kristina Borčických
 • 1846 Jan a Kristina Cabicarovi
 • 1859 František Josef Suchánek

44

 • 1647 Jiřík Horník
 • 1715 Jan mladší Borčický
 • 1742 Bernard Zeman
 • 1771 František a Anna (roz. Zemanová) Gabrielovi
 • 1821 Ignác a Terezie (roz. Gabrielová) Fridrichovi
 • 1856 Jan a Kristina Cabicarovi
 • 1859 František Josef Suchánek

45

 • Jan Koželuh, truhlář
 • 1712 Daniel mladší Pavlov
 • 1757 Josef Doubrava
 • 1785 Jan Doubrava, syn
 • 1840 Vincenc a Anastázie Doubravovi
 • 1852 Filip Semonský
 • 1852 Michael Schwarz
 • 1860 Josef a Anna Krausovi

46

 • Tomáš Babáček
 • 1694 Martin Ručínský
 • 1746 Antonín a Monika (roz. Ručínská) Gabrielovi
 • 1804 František Gabriel
 • 1826 Václav a Anna Materkovi
 • 1840 Josef a Anna Svobodovi
 • 1842 František a Antonie Schillerovi
 • 1851 František a Magdalena (roz. Vopršalová) Schillerovi
 • 1875 František a Kristina Ulrichovi

47

 • Václav Suchý
 • 1740 Karel Suchý
 • 1773 Matěj a Anna (roz. Suchá) Koutských
 • 1811 Josef a Magdalena (roz. Koutská) Holých
 • 1817 Josef Holý
 • 1844 Anton Holý
 • 1862 František a Aloizie Holých

48

 • Jan Pelikán
 • 1793 Jan Pauzal, oženil se s vdovou Pelikánovou
 • 1801 Josef a Veronika (roz. Pelikánová) Maršovi
 • 1808 Jan a Magdalena Horákovi
 • 1839 František a Anna (1846) Zobínovi
 • 1869 Josef a Antonie Zobínovi

Pozn.: na dílu jeho pozemku vystavěný dům čp 143

49

 • Matěj Gabriel postavil chalupu, Václav Gabriel, syn
 • 1787 Anna Gabrielová, provdána za Josefa Kropila, dcera
 • 1834 Václav Kropil, syn
 • 1841 František a Josefa Habětínkovi
 • 1879 Eduard Vladyka, vlastník 1/2 a Marie Uhlířová, vlastnicí 1/2

50

 • 1792 Matěj Veselý
 • 1795 František Kočvara
 • 1838 Anna Zobínová
 • 1858 Josef a Anna Jiroutovi

Pozn.: do roku 1792 škola

51

 • Jan Kropil
 • 1711 Jan Kropil, syn
 • 1759 Jan a Dorota (roz. Kropilová) Horákovi
 • 1765 Jan Horák, syn
 • 1803 František Horák, syn
 • 1813 Josef a Kateřina (roz. Horáková, sestra F. Horáka) Rychlíkovi

52

 • Jakub Horák
 • 1726 Josef Kropil
 • 1779 Josef Kropil, syn
 • 1790 Josef a Anna Kropilovi
 • 1834 Jan a Anna Blažkovi
 • 1843 František a Dorota Svobodovi
 • 1862 Antonín a Marie Tichých
 • 1874 Karel Choura
 • 1874 Václav a Kateřina Tlučhořovi
 • 1880 Jan a Marie (od r. 1881) Prokešovi

53

 • domek postavený na obecním pozemku
 • Šebestián Suchánek
 • 1725 Jiří Horák
 • 1735 Jan Bousovský
 • 1746 Josef Svoboda
 • 1757 Václav Bousovský, chalupa zadlužená a prázdná
 • 1775 Jiří Chomrák
 • 1785 Josef Mlinařík
 • 1830 Barbora Borčická
 • 1839 Václav a Anna Schejbalovi
 • 1844 Josef a Marie Borčických
 • 1854 František a Anna Voženílkovi, někdy před rokem 1877 celý domek shořel
 • 1877 koupil spáleniště Jan Reichert

54

 • dům vystavený na obecním pozemku
 • Lukáš Vlček
 • 1711 Matěj Horký
 • 1746 Jan Mareš, oženil se s tetou M. Horkého
 • 1772 František Kočvara, oženil se s vdovou Marešovou
 • 1795 Antonín a Anna Wolfovi, jirchář
 • 1805 Josef a Kateřina Karabačkovi
 • 1839 Martin a Josefa Stehlíkovi
 • 1856 Terezie Šedivá 1/2 domku
 • 1859 Jan a Kateřina Touškovi (Kateřina Toušková, provdaná Machatá)
 • 1871 Jan a Anna Michalcovi

56

 • Jan mladší Hájek
 • 1732 Václav Jičínský
 • 1761 Veronika Jičínská, vdova
 • 1765 Jan Materka, bratr Veroniky Jičínské roz. Materkové
 • 1771 František Suchý
 • 1814 František a Barbora Bílých
 • 1837 Vincenc a Josefa (roz. Bílá) Hinštovi
 • 1839 Josef Hinšt, otec
 • 1842 Václav a Terezie Hinštovi
 • 1863 Antonín a Karolína Hynštovi

57

 • 1811 Vojtěch a Anna Ouřeckých
 • 1831? Josef Ouřecký
 • ? Václav Gabriel
 • 1857? Vojtěch a Anna Ouřeckých
 • 1862 Josef Ouřecký, syn
 • 1867 František Šmoranc
 • 1869 Kateřina Šafaříková
 • 1875 Josef a Anna Suchých
 • 1880 Anna Cabicarová

58

 • Lukáš Pokorný jinak Sakra
 • 1716 Jan mladší Štěpánek
 • 1742 Jan Štěpánek, syn
 • 1768 František Gabriel
 • 1771 Václav Gabriel, starší bratr
 • 1869 Matěj Horák
 • 1869 František a Anna Vladykovi
 • 1872 Alois a Marie Vladykovi
 • 1874 Barbora Holá

59

 • 1763 Josef Zelinger
 • 1781 Jan Zelinger, syn
 • 1841 Karel Zelinger
 • 1871 Anna Zeligerová
 • 1874 Josefa Zelingrová
 • 1874 Čeněk a Antonie Růžičkovi

Pozn.: domek tzv. “rasovna”

60

 • Jan Kočvara
 • 1711 Ondřej Kočvara
 • 1746 Jan Nepomuk Kočvara
 • 1793 Jiří Kočvara
 • 1811 Václav Kočvara, syn, oženil se s Annou Kočvarovou a společně v roce 1823 koupili domek čp. 91
 • 1827 Anton a Alžběta Šárovi
 • 1861 Kateřina Čermáková
 • 1862 Josef a Kateřina Jiroutovi
 • 1879 František a Marie Jiroutovi

61

 • 1777 Pavel a Kateřina Doubravovi
 • 1805 Jan a Dorota Doubravovi
 • 1837 František a Alžběta Horákovi
 • 1864 prodáno spáleniště domku Václavu Horčičkovi
 • 1870 spáleniště koupili Jan a Dorota Svobodovi
 • 1871 František a Barbora Matinovi
 • 1871 Kateřina Šafaříková 1/2 domku
 • 1878 Antonín a Terezie Rybišarovi

102

40

 • Václav Jičínský
 • 1732 Jakub Šmaha
 • 1752 Jakub Šmaha, syn
 • 1760 Josef Čermák
 • 1763 Jiří Půhoný, švagr zemřelého J. Čermáka, za určitý obnos se ujal hospodářství do dospělosti mladého Josefa Čermáka
 • 1769 Josef Čermák
 • 1780 Jan Bořický
 • 1802 Josef Mareš koupil pro svého syna Františka, ten ale bezdětný svobodný zemřel
 • 1812 František a Františka Zobínovi

62

 • František Brevis vystavěl chalupu na obecním místě
 • 1785 Dorota Dupalová
 • 1798 Josef a Johana (roz. Dupalová) Neradovi
 • 1841 Josef Nerad
 • 1843 Anton a Anna Černých

63

 • Jiří Mareš
 • 1734 Matěj Mareš
 • 1754 František Mareš, syn
 • 1761 Josef Mareš, syn, chalupa drnová
 • 1773 Bartoloměj Kratochvíle
 • 1774 Josef Nebeský
 • 1844 František Půlpit
 • 1855 František a Terezie Půlpitovi

64

 • chalupa na obecním místě
 • 1795 Jan Kočvara
 • 1873 Václav a Kateřina Rathmanovi

65

 • Pavel Kliment, chalupu drnovou
 • 1782 František Táborský
 • 1793 Václav a Barbora Táborských, syn
 • 1821 Josef a Alžběta Valských
 • 1857 František a Marie Santovi
 • 1864 Karel Novák
 • 1869 Terezie Nováková, manželka
 • 1874 Václav a Františka Urbanovi

66

 • Jiří Horák
 • 1686 Adam Horák (jinak Mareš), syn
 • 1735 Jan Horák, syn
 • 1757 František Bělohubý, koupil grunt rolní od sirotků po J. Horákovi, který byl po ohni nově vystavený a velmi zadlužený
 • 1779 Jan Holý (ze Slepotic), koupil zadlužené hospodářství ve veřejné dražbě, hned od roku 1780 zde hospodařila jeho manželka - vdova
 • 1787 Josef Holý, při zápise tohoto vlastníka do knih však vyšlo najevo, že grunt patřil nebožce Rozině Horákové (Jinak Maršové) a že manžel Bělohubý všechno dědické právo dětem prohospodařit nemohl, tak muselo dojít k vyrovnání, než grunt připadl Josefovi Holému
 • 1831 Antonín Holý
 • 1873 Karel a Bohuslav Holubovi, nezletilí

68

 • domek na obecním místě
 • Martin Jičínský
 • 1694 Jan Slavík
 • 1792 Antonín Slavík, syn
 • 1799 František Horký, oženil se se sesrou A. Slavíka Barborou
 • 1869 spáleniště domku převedeno na vdovu Efrozínu Horkou
 • 1870 Josef a Marie Hibšovi
 • 1873 Antonín Hájek, již patrně domek
 • 1878 Dorota Hájková
 • 1878 Josef a Marie Půlpitovi

69

 • Jan Kačírek, chalupa
 • 1728 Matěj Materka
 • 1746 po smrti M. Materky dům chalupa docela vyhořela a vdova Materková chalupu chtěla prodat Antonu Würthovi, aby si vzal její nejstarší dceru Lidmilu za manželku, ale ten od smlouvy odstoupil. Ruinu nakonec koupil dašický mlynář František Kalhous a chalupu postavil proto, aby zůstala v rodině a vdova ji nemusela prodat cizímu, Lidmila až se vdá, mu vše splatí
 • 1747 Lydmila Materková
 • 1754 Václav Horák, manžel L. Matrkové
 • 1795 Josef Materka, syn bratra Lidmily Materkové
 • 1834 Blažej Materka
 • 1836 Alžběta Materková, vdova, znovu provdaná Ročková
 • 1865? Matěj Roček, vdovec
 • 1867? František a Veronika Kňavovi

70

 • Jiřík Jeřábek
 • 1728 Jakub Jeřábek, syn
 • 1745 Antonín Virth
 • 1757 Josef a Anna (roz. Táborská) Vürthovi, vnuk
 • 1783 František Tměj, oženil se s Alžbětou, matkou Anny Vürthové
 • 1794 František a Anna (původně manželka Josefa Vürtha) Rychlíkovi
 • 1820 Josef a Terezie Hudských
 • 1841 Josefa Habětínková, Anna Hudská, František, Anton Procházkovi

71

 • Jakub Svoboda
 • 1728 Václav Svoboda
 • 1779 František Svoboda, syn
 • 1826 František Svoboda, syn

72

 • Matěj Staněk
 • 1734 Stanislav Půhonný
 • 1781 Jan a Magdalena Půhoných, [1809] Jan Půhoný, syn
 • 1815 Jan a Anna Krausovi
 • 1820 (Krausovi prodali domek stojící na dvoře při čp. 72) Jiří Hauszler

73

 • Kašpar Půhonný
 • 1732 Václav Koubek koupil grunt po sirotcích po K. Půhonném a spravoval jej až do dospělosti Jiříka Půhonného
 • 1738 Jiří Půhonný koupil
 • 1779 Josef Kosina, manžel Terezie Půhonné, dcera J.Půhonného
 • 1822 Josef Koutský spravuje grunt za nedospělé a nepřítomné syny Josefa Kosiny
 • 1824 Josef a Kateřina Černíkovi
 • 1864 Václav a Anna Černých

74

 • Jan mladší Horák, chalupu koupil 1732 Matěj Kulhavý, oženil se s vdovou Kulhavou
 • 1746 Jan Hájek, nevlastní syn Matěje Kulhavého
 • 1782 Josef Hájek, má hospodařit na gruntě dokud nedospěje nejmladší čtyřletý bratr Kašpar, ustanovený pravý dědic gruntu. J. Hájek se zavázal, že bratrovi postaví místo toho nový domek na místě koupeném od Pelikána. Kašpar však zemřel v dětském věku
 • 1804 František Hájek, syn
 • 1823 Josef a Marie (od r. 1862) Hájkovi, syn

75

 • Martin Kučera
 • 1720 Adam Horký, zeť
 • 1748 Jiří Horký, sirotek, dědí zadlužený grunt
 • 1749 Václav Štěpánek, švagr, koupil velice zadlužený grunt
 • 1758 Jan Vopršal koupil grunt po sirotcích a oženil se s Mařenou Štěpánkovou, vdovou, ale dědictví bylo vyřešeno až v roce 1760 po smrti dcery Lidmily Štěpánkové, jež měla dědické právo
 • 1797 Václav a Apolena Novotných (Apolena Vopršalová)
 • 1816 vdova Apolena Novotná se provdala za Josefa Vačka a spolu zde hospodařili
 • 1826 (1816) Vincenc a Anna (roz. Zobínová, od r. 1851) Novotných, syn
 • 1870 Josef Novotný 1/2 domku
 • 1880 Čeněk a Marie (roz. Votrubová, od r. 1882) Novotný, syn

76

 • Jan Šortek
 • 1734 Jan Košťál
 • 1777 František Košťál, syn
 • 1807 Matěj a Magdalena (roz. Košťálová) Schejbalovi
 • 1851 Jan a Terezie (roz. Schejbalová) Horákovi

78

 • Václav Horák
 • 1768? Josef Koutský
 • 1796 František Koutský
 • 1839 František a Veronika Novákovi
 • 1849 Kateřina Nováková, spoluvlastnice
 • 1856 Josef a Anna Vápeníkovi
 • 1879 Václav a Anna Štěpánkovi

79

 • [ před r. 1811] František Zavřel
 • [před r.1816?] Josef Zavřel
 • 1839 František Zavřel ? bratr?

80

 • Václav Šmaha, chalupa shořela od blesku, staveniště prodáno
 • 1720 František Chomrák
 • 1779 Josef Chomrák, syn
 • 1813 Josef a Fozárie Hegbergovi
 • 1821 Josef a Magdaléna Palatovi
 • 1830 František a Kateřina Materkovi
 • 1854 Hynek Materka, syn Františka a jeho druhé ženy Doroty Materkových
 • 1869 Antonín Materka

81

 • Jakub Mazura prodal grunt chalupní
 • 1720 Jakub Bělohubý
 • 1759 Matěj Bělohubý, syn
 • 1778 Matěj Bělohubý, syn
 • 1813 František a Terezie Bělohubých, syn
 • 1853 František a Magdalena Hálovi
 • 1858 Josef a Anna Dubnovi
 • 1861 Josef a Anna Kramářovi
 • 1879 František a Marie Píšovi
 • 1881 Benedikt Brok a Berta Popprová, oba 1/2 domku
 • 1882 Antonín Rychlík

83

 • Jan Ďoubal
 • 1820 Josef Ďoubal
 • 1830 František a Anna Jiroutovi
 • 1874 Jan Jirout
 • 1874 Josef a Kateřina Eimanovi

84

 • Karel Štírský
 • 1782 Josef Mlynařík, oženil se s vdovou Štírskou
 • 1792 Karel Štírský
 • 1807 Vojtěch a Anna Horákovi
 • 1824 Josef Horák
 • 1870 František a Kateřina Horákovi

Pozn.: na zahradě vystavěn dům čp. 193

85

 • Jiří Suchý
 • 1726 Václav Suchý, bratr
 • 1739 Jan Jánský
 • 1745 Matěj a Kateřina (roz. Jánská) Petrlovi
 • 1777 Ondřej Ponocný
 • 1804 Václav Vávra, jinak Ponocný, syn
 • 1830 Václav a Josefa Tučkovi
 • 1838 Anton a Alžběta Poláčkovi
 • 1861 Anna Poláčková, 1/2 domku
 • 1862 Jan a Kateřina Svobodovi

86

 • Václav Květoň
 • 1715 Václav Suntana
 • 1742 Jakub Vinař
 • 1758 František Vinař, syn, svobodný mlynář v Platěnicích
 • 1768 Jan Sekera, poddaný mlynář v Tuněchodech
 • 1820 Václav a Rozárie (roz.Syrová, schovanka) Jírovi
 • 1864 František a Františka Jírovi

87

 • Jan Horák
 • 1718 Josef Horák
 • 1759 Josef Horák, syn
 • 1799 Jiří Horák, syn
 • 1803 Matěj a Kateřina Pleskotovi
 • 1824 Josef Pleskot, syn

88

 • 1636 Jiří Sochovec
 • 1717 Václav Táborský
 • 1741 Jan Klyment, oženil se s vdovou Kateřinou Táborskou
 • 1758 Martin Táborský
 • 1783 Josef a Anna (roz. Táborská) Würthovi
 • 1811 Jan Virth, syn
 • 1811 František Rychlík, vystavěl u domku mydlářskou dílnu
 • 1816 Anton a Terezie Rychlíkovi
 • 1855 František a Matylda Rychlíkovi

Pozn.: Martin Táborský měl na dvoře vystavěnou chlupu čp. 89, mydlář

89

 • při čp. 88
 • 1783 Dorota (roz. Táborská) Hrdličková
 • 1783 Josef Würth
 • 1811 Matěj Virth, syn
 • 1843 Kateřina Virtová, vdova
 • 1849 Anton a Vincencie Virtovi

Pozn.: patří k čp. 88

90

 • Václav Hrzán
 • 1706 Václav Štýrský
 • 1738 Josef Štýrský, syn
 • 1778 Karel Štýrský, syn
 • 1831 Antonie (roz.Štýrská, dcera) a Jan Lohniských
 • 1871 Antonín a Anna Lohniských

91

 • František Mareš, odstěhoval se do Borohrádku, domek prodal
 • 1823 Václav a Anna Kočvarovi

91

 • Urban Pánek
 • 1732 Barbora Černohorská
 • 1747 František Mareš
 • 1781 Josef Mareš, syn
 • 1808 František Mareš, syn
 • 1823 Václav a Anna Kočvarovi
 • 1846 Vincenc a Kateřina Kočvarovi
 • 1875 Josef a nezlet. Marie Kočvarovi

93

 • 1759 domek vystavěný Janem Horákem na obecním místě
 • 1798 Jan a Mařena (dcera) Horákovi (otci Janu Horákovi bylo v té době již 81 let!, fol. 269)
 • 1811 Matěj a Zuzana Vačkovi
 • 1815 Václav a Anna Tlučhořovi
 • 1854 Josef a Anna Felzmanovi
 • 1856 Mikoláš a Barbora Vinařovi

94

 • Stanislav Košťál
 • 1781 Jan Valenta, Václav a Anna (roz. Valentová) Seifertovi

95

 • Josef Uhlíř
 • 1841 Josef Uhlíř, syn

98

 • Vavřinec Virth
 • 1726 Karel Virth, syn
 • 1775 Jan Virth, syn
 • 1789 Jan Virth, syn
 • 1811 Jan a Anna Virthovi, syn, za 3182 zl.
 • 1843 Jan a Kateřina Šimkovi
 • 1872 Josef a Petronila Blažkovi

99

 • Václav Horáček
 • 1733 František Procházka
 • 1739 Václav Suchý
 • 1762 Jan a Kateřina (roz. Suchá) Blažkovi
 • 1797 František Blažek, syn
 • 1841 František a Antonie Blažkovi, syn
 • 1854 František Blažek, syn
 • 1863 Jan a Pavlína Blažkovi
 • 1874 Jan a Anna Vrátilovi

100

 • Jakub Valenta
 • 1726 Tobiáš Hrzán
 • 1771 Stanislav Růžička
 • 1775 Matěj Pleskot
 • 1778 Jakub Čermák, oženil se s vdovou po M. Pleskotovi
 • 1798 Matěj Pleskot
 • 1800 František a Františka Hálovi
 • 1844 František Hála, syn
 • 1863 Jan a Rozálie Čermákovi

101

 • Blažej Půhonný
 • 1808 Jan Kotys
 • 1840 Jan Kotys, syn

102

 • Jan Bořický
 • 1797 Viktor Bořický, syn

103

 • 1808 Josef a Veronika Marešovi
 • 1824 Veronika Marešová, vdova
 • 1834 Anton Vladyka
 • 1867 Antonín Vladyka, syn
 • 1869 Josef a Emílie Jelínkovi
 • 1871 Blažej a Kateřina Kotysovi

103

 • Matěj Mareš
 • 1711 Václav Mareš
 • 1747 Josef Mareš
 • 1792 Jan Mareš, syn
 • 1808 Josef a Veronika Marešovi
 • 1824 Veronika Marešová, vdova
 • 1869 Josef a Emílie Jelínkovi?

104

 • Daniel Pavel
 • 1723 Václav Uhlíř
 • 1759 Jan Ulíř
 • 1803 František Uhlíř, syn
 • 1840 František Ulhlíř, syn

105

 • Jan Horník
 • 1733 Jiří Horník,syn
 • 1757 Josef Horník, vnuk
 • 1792 Josef Horník, syn
 • 1831 Václav a Marie Anna Horníkovi, syn
 • 1852 František Horník, syn

106

 • Daniel Vrabka
 • 1732 Jan Hájek
 • 1759 Viktorin Hájek, syn
 • 1783 Antonín Hájek, syn
 • 1790 Rozárie Hájková, vdova, později se provdala za Mikuláše Vinaře
 • 1809 Josef a Terezie (roz. Hájková) Pánkovi, hospodářství ale nepotřebovali, J. Pánek byl mlynářem v Německém Brodě, proto grunt hned prodali r. 1809 Mikuláš a Rozárie Vinařovi, rodiče
 • 1813 Antonín a Barbora (roz. Vinařová) Marešovi
 • 1850 Josef Mareš

107

 • Václav Kratochvíle
 • 1727 Matěj Nebeský
 • 1743 Daniel Virth, oženil se s vdovou Dorotou Nebeskou
 • 1764 Václav Nebeský
 • 1796 Jakub Nebeský, syn
 • 1820 Josef Nebeský, syn
 • 1875 Čeněk a Františka Nebeských

108

 • Jan Hájek
 • 1820 Matěj Hájek, syn
 • 1837 Josef Hájek, syn

109

 • Jan Chomrák
 • 1733 Václav Chomrák, syn
 • 1770 Matěj a Kateřina (Chomráková) Veselí
 • 1817 Josef a Anna Kosinovi
 • 1842 Anna (roz. Kosinová) Jírová
 • 1858 Jan a Amálie Srollovi
 • 1858 Václav a Marie Holických
 • 1869 Johana Holická, nezletilá

Pozn.: dům s kovářskou dílnou (zmíněno r. 1858)

110

 • Jiří Feldsman
 • ? Jan Rudolf Košťál
 • 1715 Jiří Horník koupil grunt rolní
 • 1735 Václav Rychlík
 • 1764 Matěj Rychlík, syn
 • 1790 Matěj Rychlík (1798 manželka Barbora roz. Čermáková), syn
 • 1820 Vincenc Rychlík, syn
 • 1858 Vincenc Rychlík, syn

111

 • Václav Topinka
 • 1714 Jan Scháněl
 • 1742 Vojtěch Scháněl, syn
 • 1765 Jan Rychlík, strýc vdovy Terezie Schánělové
 • 1795 František Rychlík, syn
 • 1829 Vincenc a Anna (od r. 1858) Rychlíkovi, syn
 • 1864 František Hroch, nezletilý
 • 1872 František a Anna Vrbatovi
 • 1876 Augustin Vacek

112

 • Vavřinec Virth
 • 1700 Václav Košťál
 • 1746 Stanislav Košťál, syn
 • 1781 Antonín Košťál, syn
 • 1800 Josef a Kateřina Košťálovi
 • 1836 Antonín Košťál

113

 • Matěj Chvojka
 • 1715 Matěj Chvojka, syn
 • 1743 Jan Chvojka, syn
 • 1747 Jan Vojáček, oženil se s vdovou Lidmilou Chvojkovou
 • 1755 František a Anna (roz. Chvojková) Kuličkovi
 • 1790 Jan a Josefa (roz. Kuličková) Holých
 • 1823 Josef Holý
 • 1840 Josef Holý, syn (1865 Josef a Filipina (roz. Domková) Holých)
 • 1881 František a Františka Holých

114

 • Martin Mužík
 • 1725 Jan Mazura
 • 1747 Matěj Kulhavý
 • ? Martin Kulhavý, syn
 • 1817 Josef a Anna ( roz. Kulhavá) Benešovi
 • 1830 František a Kateřina Rychlíkovi
 • 1864 Josef Rychlík
 • 1858 Anton Rychlík, syn

115

 • Kateřina (Podhorníková) Klimentová, prodala zahradu po Tomášovi Podhorníkovi
 • 1732 Daniel Jánský
 • 1738 Matěj Roček, oženil se s vdovou po Danieli Jánském
 • 1755 Václav Jánský
 • 1796 Josef Jánský, syn
 • 1826 Josef a Marie Jánských, syn
 • 1867 Jan a Terezie Novákovi

116

 • Vojtěch Mandásek prodal domek se zděnou pálenkou a se vším nářadím k pálení kořalky
 • 1826 Jan Horák
 • 1837 Barbora Vinařová
 • 1860 Josef a Anna Komárkovi
 • 1877 Josef a Magdalena Klapálkovi
 • 1878 Ignác Lhotta
 • 1879 Matěj a Rozálie Kučerovi

116

 • Jan Doubrava
 • 1803 Matěj a Kateřina Pleskotovi, získali dům čp. 87, proto prodali dům čp. 116
 • 1803 Jan Horák
 • ? Jiří Horák
 • 1812 Vojtěch a Magdalena Mandáskovi

116

 • Matěj Bílek
 • 1725 Pavel Bílek
 • 1735 Josef Doubrava
 • 1759 Jan Dourava
 • 1803 Matěj a Kateřina Pleskotovi

117

 • 1783 Václav Doubrava, získal domek od svého bratra Jana
 • 1795 Jan a Anna (roz. Doubravová) Urbancovi
 • 1844 Josef a Kateřina Urbancovi
 • 1845 František Urbanec

118

 • Jan Hora, zahrada
 • 1716 Josef Procházka
 • 1749 Jan Kliment
 • 1756 František Kočvara, oženil se s vdovou Kateřinou Klimentovou
 • 1789 Jan a Anna (roz. Kočvarová) Borčických
 • 1792 Josef a Anna Koutských, oženil se s vdovou Annou Borčickou
 • 1838 Josef a Terezie Koutských, syn
 • 1840 Josef a Dorota Šulcovi
 • 1874 Josef a Marie Barešovi
 • 1876 Hynek a Františka Komárkovi

119

 • Matěj Horák
 • 1727 Petr Horák
 • 1748 František Horák, starší bratr
 • 1784 Matěj Horák, syn
 • 1803 Jan Horák, syn
 • 1827 Vojtěch a Barbora Mandáskovi
 • 1847 Václav a Magdalena Mandáskovi
 • 1847 František a Kateřina Rychlíkovi
 • 1864 Josef Rychlík

120

 • 1788 Jan Čermák (bratr Františka Čermáka) koupil vejminek od čp. 121
 • 1811 Josef a Dorota (roz. Čermáková) Hájkovi
 • 1842 Veronika a Josef Jeřábkovi
 • 1872 Josef a Marie Jeřábkovi

121

 • Matěj Mlejnek, Samuel Železný
 • 1707 Jan Kočvara, syn, ? Václav Čermák, ? Jan Čermák, syn, stará se o domek do dospělosti bratra Josefa, Josef Čermák
 • 1782 František Čermák
 • 1844 Antonín a Anna Pfeilovi
 • 1844 Jan Feil
 • 1852 Terezie Ulrychová, spoluvlastnice

Pozn.: k čp. 121 patřila chaloupka čp. 120

122

 • Václav Horina
 • 1708 Rudolf starší Košťál
 • 1735 Petr Matrka, oženil se s dcerou R. Košťála
 • 1739 Daniel Wirth
 • 1782 Jan Würth, syn
 • 1797 Kateřina Půhoná
 • 1807 Josef Půhoný

123

 • 1779 Václav Slavík postavil domek na místě u domu Jana Virtha
 • 1805 František a Barbora (roz. Slavíková) Bílovský (Bílí)
 • 1814 Alžběta (roz. Slavíková, sestra) Rychlíková
 • 1842 Anna Horáková

124

 • Josef Hájkovský
 • 1775 Václav Kolářský, domek se zahrádkou, po jeho smrti zde 10 let hospodařila vdova Kateřina
 • 1798 Josef Kolářský

125

 • Vojtěch Bousovský, Jiří Bouzovský, syn
 • 1727 Jan Kočvara do dospělosti Václava Bouzovského (syna)
 • 1881 Jan a Anna Pírkovi

126

 • Jan Svoboda
 • 1715 Daniel Roček
 • 1748 Josef Hála, strýc
 • 1751 Matěj Čermák, oženil se s vdovou Kateřinou Hálovou
 • 1769 Josef Hála
 • 1795 František Hála, syn
 • 1801 Jan a Anna Velínských
 • 1853 Josef a Barbora Horákovi
 • 1876 Jan a Ikarie Stodůlkovi

127

 • Jan Kočvara, domek postavený na obecním místě
 • 1711 Jakub Kočvara
 • 1746 (1742) Josef Hájek
 • 1793 Martin Hájek, syn
 • 1808 Josef Kulička
 • 1848 František Mareš
 • 1864 Václav Mareš

128

 • Václav Šourek
 • 1800 Jan Stachmann
 • 1863 Barbora Maršová (provd. Vrátilová)
 • 1877 Václav a Kateřina Valských, vlastnictví 1/4 spáleniště
 • 1867 Jan a Marie Stodůlkovi

129

 • Jan Škahlo
 • 1726 Jan Škahlo, syn
 • 1759 František Škahla, syn
 • 1789 Jan a Anna Klimentovi
 • 1832 Josef a Magdalena Vondroušovi
 • 1847 Jan a Anna Vrátilovi
 • 1868 Václav a Anna Čermákovi

130

 • Jiřík Horník prodal chalupu a olejnu
 • 1733 Václav Horník, syn
 • 1765 Josef Horník, syn
 • 1820 Josef Horník, syn, vlastnil ještě hospodářství čp. 105, proto postoupil hospod. čp. 130 svému synovi
 • 1821 Václav Horník, syn
 • 1843 Václav a Marie Horníkovi, (1871 Josef Horník?, syn)

Pozn.: vlastní ještě hosp. čp. 105

131

 • 1787 Matěj Šaurek, zeť Josefa Horníka, od kterého koupil pozemek při čp. 105 na stavbu svého domu
 • 1825 František Šaurek, syn
 • 1867 František Šourek, syn
 • 1867 Josef Šourek, bratr
 • 1868 Barbora Novopacká, sestra

132

 • 1793 Václav Šaurek, mlynář
 • 1800 Štachmann
 • 1804 Jakub a Františka Jeřábkovi
 • 1813 František a Anna Schejbalovi
 • 1846 František Blažek

Pozn.: obecní střídeň – již celá sešlá, obec potřebuje tuto prodat, aby mohla postavit novou

133

 • Jiří Horký
 • 1715 Matěj Roček
 • 1759 Josef Roček, syn
 • 1793 Vít a Anna Ročkovi, syn
 • 1800 František Šrámek
 • 1800 Mikoláš Pac
 • 1802 Anton Brechler
 • 1803 Václav Cop
 • 1812 Václav Cop, syn
 • 1828 Josef, Antonín, Václav, Jan Copovi, synové
 • 1857 Václav a Anna Krpatovi koupili místo po vyhořelém domku

134

 • Pavel Novák
 • 1711 Pavel Velynský
 • 1746 Matěj Velínský, syn
 • 1770 Jan Velínský
 • 1804 Josef a Terzie Velínských
 • 1837 František a Barbora Uhlířovi
 • 1868 Anna Vondroušová

135

 • Jiřík Blažek
 • 1701 Šimon Blažek
 • 1743 Matěj Blažek
 • 1758 Matěj Lýkař, oženil se s vdovou Kateřinou Blažkovou, má zde hospodařit do dospělosti dědice Josefa Blažka
 • 1773 Václav Blažek, dědic Josef Blažek zemřel
 • 1798 František Blažek, syn
 • 1847 Anna Baladová
 • 1850 Václav a Anna Zörnigovi

136

 • 1784 Josef Uhlíř
 • 1842 Jakub Uhlíř
 • 1849 Antonín Šár
 • 1860 Antonín a Anna Šárovi, syn
 • 1879 Marie Magdalena Šárová

137

 • 1770 Jiří Hanzl koupil zahradu od Jana Svobody a vystavěl na ní chalupu
 • 1791 Mikoláš a Anna Hanzlovi
 • 1806 Václav Krpata
 • 1806 Josef Vašata
 • 1818 Josef Štěpánek
 • 1839 František Štěpánek
 • 1858 František a Marie Křížkovi

139

 • 1780 František Formánek postavil domek na obecním místě
 • 1811 Antonín Formánek, syn
 • 1816 František a Barbora (roz. Formánková, sestra) Urbanovi
 • 1842 Josef a Kristina Komárkovi
 • 1857 Ignác Komárek, syn
 • 1876 František a Terezie Dušánkovi

140

 • František Kulička získal místo na vystavění domku na zahradě Josefa Schejbala
 • 1788 Jan Kulička zde postavil domek
 • 1791 František Vosáhlo
 • 1831 Karel a Kateřina Vosáhlovi
 • 1846 Jan Barva

Pozn.: při domku Jana Schejbala

143

 • Lidmila Hájková (roz. Pelikánová - dcera Jana Pelikána) vystavěla při čp. 48 domek
 • 1793 Antonín Slavík
 • 1803 Martin Hájek
 • 1839 František a Marie Hájkovi
 • 1845 Josef a Marie Borčických
 • 1877 Jan Reichert

144

 • 1783 Josef Pouzal postavil domek na místě koupeném od Václava Borčickýho
 • 1802 Jan a Barbora (roz. Pouzalová) Čermákovi
 • 1842 Josef a Marie Mužíkovi
 • 1869 Josef a Marie (roz. Mužíková) Horčičkovi

145

 • 1788 Vavřinec Doucha postavil domek na obecním místě
 • 1794 Václav Kliment
 • 1831 Blažej a Lidmila Felcmanovi

146

 • Marie a Josef Hrzánovi
 • 1811 Matěj Motyčka
 • 1841 Terezie Motyčková, sestra

148

 • Václav Borčický prodal kus místa na vystavění domku
 • 1789 František a Kateřina Jelínkovi
 • 1830 Marie Jelínková
 • 1843 Josef a Ludmila Jelínkovi
 • 1859 Hynek a Anna (Alžběta?) Seidlovi

150

 • 1792 Jan Horák prodal díl svého pozemku manželům Matěji a Zuzaně (roz. Horákové) Procházkovým na stavbu vlastního domku
 • 1803 Josef Kulička
 • 1836 Josef a Kateřina Bažantovi
 • 1860 František a Františka Čermákovi

152

 • Vávlav Hinšt
 • 1792 Jiří Hinšt, syn, od otce dostal pozemek k vystavění domku
 • 1869 Anna Šiblochová
 • 1869 Heřman a Marie Vrbatovi

153

 • 1792 Josef Mareš postavil domek
 • 1812 Antonín, syn, a Barbora Marešovi
 • 1814 Josef Kořínek
 • 1815 František a Lidmila Mandáskovi
 • 1861 Jan Čermák, domek se vložil k jeho pozůstalosti, protože zemřel v r. 1855

154

 • Jan Rychlík
 • 1795 Ludvík Trump
 • 1824 Josef Trump, syn
 • 1860 Čeněk a Magdalena Čermákovi koupili spáleniště po domku
 • 1877 Josef a Terezie Čermákovi

155

 • 1820 Viktorin Čermák koupil místo k vystavení domku od Jana Rychlíka
 • 1830 Vincenc Čermák
 • 1831 Vincenc Čermák, syn
 • 1877 Josef a Terezie Čermákovi

156

 • Jan Rychlík
 • 1795 Matěj Gabriel
 • 1839 Jan a Barbora (roz. Rychlíková) Gabrielovi
 • 1846 Josef Gabriel, syn
 • 1877 Antonín a Anna Koutských

157

 • Jan Svoboda vystavěl domek na místě koupeném od Jana Rychlíka, Tomáš a Barbora (roz. Svobodová) Tobiášovi
 • 1866 Františka Tobiášová, dcera
 • 1866 Josef Rychlík
 • 1868 František Kubizňák
 • 1870 František a Anna Horčičkovi
 • 1877 František a Anna Wimmerovi

158

 • 1826 Josef Perker (Perkert) koupil od Františka Rychlíka kus zahrady na vystavění domku
 • 1827 Jan Čermák
 • 1827 Josef a Anna Čermákovi, syn
 • 1859 Hynek a Anna Čermákovi, syn

159

 • František Rychlík vystavěl domek
 • 1826 Karel a Marie Štýrských
 • 1836 Jan Štýrský, syn
 • 1856 František a Anna Karlovi
 • 1872 Anna Hladinová
 • 1874 Antonín a Marie Horkých

161

 • 1842 František a Barbora Valentovi

162

 • 1797 Jiří Holický koupil od Jana Půhoného pozemek na vystavění domku
 • 1810 Václav Holický, syn
 • 1833 Jan a Kateřina Šafaříkovi
 • 1856 Václav Komárek
 • 1860 Čeněk a Veronika Rychlíkovi
 • 1868 Josef a Veronika (vdova Rychlíková) Valentovi

163

 • Martin Došel
 • 1799 Michael Koutský
 • 1812 Josef Valský
 • 1814 František a Anna Píšovi
 • 1824 Tomáš a Anna Tlustých
 • 1874 Josef a Anna Špačkovi

164

 • 1795 Josef Svoboda koupil od obce pozemek
 • 1799 Petr Dobyš zde vystavěl domek
 • 1809 Josef a Anna Dobyšovi, syn
 • 1823 Václav a Kateřina Ročkovi

165

 • 1799 Josef Perk(g)er koupil místo pro vystavění domu od Jana a Kateřiny Virthových od čp. 5
 • 1840 Jan Patočka kopil domek při gruntu čp. 5 od Františka Felcmana
 • 1849 Matěj Michalec
 • 1867 Expedit a Marie Suchých
 • 1882 Antonín a Emílie Suchých

Pozn.: při čp. 5, od čp. 165 odprodán kus na vystavění čp. 170

166

 • František Vladyka
 • 1832 Josef a Kateřina Uhlířovi
 • 1860 Josef a Barbora Uhlířovi

167

 • Jan Rýzner koupil pozemek po Františku Vladykovi pro vystavění svého domku
 • 1837 Václav a Terezie Rýznerovi
 • 1855 Václav a Antonie Ročkovi
 • 1878 František a Žofie Ročkovi

168

 • 1801 Matěj Beneš koupil od Františka Hladíka kus pole na stavbu domku
 • 1820 František a Veronika (roz. Benešová) Pavelkovi
 • 1822 Anton a Josefa Poláčkovi
 • 1840 Josef a Dorota Wolfovi
 • 1869 Karel a Kateřina Náglovi

169

 • 1802 Josef a Anna (roz. Pleskotová) Kolářovi koupili od Františka Vladiky místo pro vystavění domku
 • 1816 Václav Kolář, syn, (1817 se oženil s Rozárií Vladikovou) Václav a Rozálie Kovářských
 • 1829 Josef a Anna Benešovi
 • 1850 František a Františka Veselých
 • 1880 Josef a Terezie Veselých

Pozn.: dům vystavěný na místě od domu čp.8

170

 • 1803 Ignác Vinař koupil od Virthových z čp. 165 u pozemku na vystavění domku
 • 1814 František a Dorota Shánělovi
 • 1834 Josef a Magdalena Vopršalovi
 • 1843 Filip a Anna Ročkovi
 • 1847 Jan Stadlbauer
 • 1873 Jan a Josefka Husákovi
 • 1873 Josef a Anna Trnovských
 • 1879 Antonín Jelínek
 • 1/2 domku

171

 • Jan Mareš
 • 1826 Václav a Magdalena Kašparovi

172

 • Jan Horák
 • 1792 Karel Horák, syn, rozestavěl domek, prodal
 • 1805 František Tuček
 • 1831 František Tuček, syn
 • 1875 Vojtěch a Alžběta Tučkovi

175

 • Josef Čermák
 • 1803 František a Rozálie (roz. Čermáková) Buriánovi
 • 1820 František Burián, syn
 • 1844 František a Barbora Krátkých
 • 1858 Josef a Anastazie Podrazilovi
 • 1870 František a Anna Čermákovi

176

 • 1827? Antonín Chomrák
 • 1832 Bartoloměj a Anna Borovcovi
 • 1836 Ignác a Gedruda Schmoranzovi
 • 1854 Josef Schmoranz, syn
 • 1881 Josef a Marie Cegankovi

178

 • Jan a Anna Krausovi
 • 1820 Jiří Hausler
 • 1840 Jan a Anna Patočkovi
 • 1840 Františka Kuličková

179

 • Michal Koutský
 • 1828 Josef Koutský
 • 1877 Václav Havlíček

180

 • František Felcman
 • 1832 Josef a Kateřina Sedláčkovi
 • 1858 Jan a Barbora Sedláčkovi

181

 • 1824 Karel a Anna Kučerovi koupili pozemek od čp. 60 Václava a Anny Kočvarových pro vystavění svého domku
 • 1839 Karel a Františka Kučerovi
 • 1856 Václav a Marie Krejzovi
 • 1869 Jan a Kateřina Koberovi
 • 1871 Josef a Anna Tučkovi

182

 • 1823 Václav a Kateřina Komárkovi
 • 1849 Josef Komárek, syn
 • 1861 František a Kateřina Ridlovi
 • 1861 Josef a Marie Novákovi (později provdaná Marie Voříšková)
 • 1869 Jan a Anna Voříškovi
 • 1870 Josef a Magdalena Jeništovi
 • 1870 Antonín a Marie Růžičkovi

183

 • při čp. 60
 • Václav a Anna Kočvarovi
 • 1824 František a Kateřina Jelínkovi postavili domek na místě odkoupeném od čp. 60
 • 1828 Josef a Alžběta Krátkých
 • 1850 Josef a František Krátkých, bratři
 • 1867 Jan a Magdalena Vosáhlovi
 • 1870 František a Marie Jančovi

184

 • Michal Koutský
 • 1842 Matěj a Anna Jeníkovi
 • 1843 František a Magdalena Doubravských
 • 1847 Jan a Magdalena Daňkovi
 • 1882 Jan a Anna Daňkovi

185

 • Matěj a Magdalena Kubizňákovi
 • 1844 Anna (roz. Kubizňáková) Vomáčková

186

 • 1838 Dorota Kolářská koupila pozemek od Josefa a Anny Benešových pro vystavění vlastního domku
 • 1856 Jan a Anna Hemerkovi
 • 1864 František a Veronika Čermákovi
 • 1873 Josef a Marie Skrejčovských

188

 • 1837 Vojtěch Horák koupil pozemek od Josefa Horáka čp. 84 pro vystavění vlastního domku
 • 1866 Václav a Františka Kulhavých

189

 • 1836 (1826) Josef a Anna Horkých koupili od domku čp. 119 Jana Horáka místo pro vystavění svého domku
 • 1843 Jan a Anna Pleskotovi
 • 1864 Anna Pleskotová, dcera
 • 1865 Václav a Magdalena Valentovi
 • 1881 Matěj a Kateřina Svobodovi

192

 • 1829 Jan a Marie Hájkovi koupili pozemek od čp. 159 Jana Štýrského k vystavění vlastního domku
 • 1852 Josef a Josefa Hanzlovi
 • 1860 Antonie Gabrielová
 • 1877 Anna Koutská

193

 • 1853? Josef Horák
 • 1853 František Němec
 • 1862 Jan a Veronika Materkovi
 • 1866 František a Magdalena Michalcovi

Pozn.: vystavěn na zahradě čp. 84

194

 • 1828 Václav Vincena koupil od čp. 162 Jana a Kateřiny Šafaříkových pozemek k vystavění vlastního domku
 • 1868 Josef Kučera
 • 1868 Jan a Aloisie Ulrichovi

195

 • 1826 František a Barbora Kulhavých koupili od domku čp. 119 Jana Horáka místo pro vystavění svého domku
 • 1837 Marie Kulhavá, dcera, (1841 Marie a František Kohoutkovi)
 • 1854 Jakub a Rebeka Reichovi

197

 • 1833 František a Josefka Frankonovi koupili pozemek od čp. 162 Jana a Kateřiny Šafaříkových na vystavění svého domku
 • 1842 Jan a Barbora Topalovi
 • 1847 Josef a Marie Čermákovi
 • 1875 Adolf a Marie Klumpárovi

198

 • Jan a Antonie Lohniských
 • 1834 Antonín a Dorota Seifrtovi
 • 1873 Václav a Anna Gabrielovi
 • 1873 Jan a Anastasie Vosáhlovi
 • 1876 František a Barbora Pinkasovi

220

 • 1848 Václav a Marie Holických koupili pozemek od čp. 110 Vincence Rychlíka pro vystavění vlastního domku
 • 1858 Jan a Alžběta Růžičkovi,1871 Marie Borčická

246

 • 1855 Alois Procházka
 • 1855 Jan a Lidmila Horákovi
 • 1856 Jan a Anna Šafaříkovi
 • 1861 František a Josef Kurkovi

256

 • 1862 Matěj a Marie Doubravovi

 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode