Věnováno památce našich předků

Adresář 1913

U příležitosti sletu Sokolské Župy Východočeské 13. července 1913 v Dašicích byl vydán Pamětní list, jehož součástí je kromě vzpomínek starších členů Sokola i aktuální adresář města Dašic:

 

Obecní zastupitelstvo a úřady

Městská rada:
PROKEŠ Jan, mlynář, starosta; MUDr. LIEBICH Leopold, lékař; ROČEK Josef, statkář; VOMÁČKA Jan, mistr tesařský; HOLÝ Antonín, pekař; KOMÁREK Karel, sedlář; VAŠURA Josef, obchodník.

Výboři:
BOROVEC Jaroslav, malíř; ČERMÁK V., obuvník; DVOŘÁK Karel, majitel pivovaru; FELCMAN Karel, prýmkář; FIŠER František, zednický polír; FLEIŠNER Josef, továrník; KOMÁREK František, rolník; KONVALINA V., ředitel; KUBÁNEK Leopold, obchodník; KUČERA František, rolník; NEBESKÝ Antonín, rolník; POLÁČEK Emanuel, soukromník; REJFEK Jan, učitel; ŠTĚPÁNEK Jan, rolník; ŠURA Josef, technický ředitel; VALSKÝ Jan, rolník; ZÖRNIG Augustin, krejčí; ŽĎÁRSKÝ Josef, učitel.

Obecní úředníci:
HYNŠT Josef, tajemník; ZÖRNIG František, výběrčí; VÁPENÍK Vojtěch, policejní revisor.

Strážníci:
HOLICKÝ Antonín; HUBÁLEK Bedřich.

Farní úřad:
P. HORA Ludvík, farář; P. GARTNER Viktor, kaplan.

C. k. poštovní, telegrafní a telefonní úřad:
OPOČENSKÝ Jaroslav, poštmistr; SATRAPOVÁ Karla, oficiantka.

C. k. stanice státní dráhy Dašice-Koštěnice:
BAŽANT Jiří, přednosta; HESKÝ, adjunkt; HELCELET Václav, assistent; KAŠPAR V., assistent.

C. k. četnická stanice:
JONÁŠ Č, strážmistr.

 

Zdravotnictví

Lékaři:
MUDr. LIEBICH Leopold, obvodní lékař; MUDr. KOPISTA Vítězslav, praktický a pokladní lékař.

Nemocenské pokladny společenstev:
1. pomocnická: KLAPKA František, předseda.
2. učňovská: KLOFÁT Josef, předseda.

 

Školství

Měšťanská a obecná škola:
KONVALINA Václav, ředitel; HORÁK Otakar, KŘIČENSKÝ Josef, NETUŠIL Čeněk, TOUC Josef, ČERMÁKOVÁ Anna, SCHILLER Josef, učitelé měšťanské školy; FÍLA Josef, REJFEK Jan, ŠOLTA Václav, ŽĎÁRSKÝ Josef, BABICKÁ Růžena, učitelé obecné školy; VESELÁ Terezie, HOMOLKOVÁ Otilie, industr. učitelky; P. JIŘÍČEK Petr, katecheta.

Pokračovací škola obchod. a živnostenská:
KONVALINA Václav, správce školy. KŘIČENSKÝ Josef, NETUŠIL V., HORÁK Otakar, SCHILLER Josef, TOUC Josef, učitelé.

 

Peněžní ústavy

Občanská záložna v Dašicích (obm. ruč.):
Dr. LIEBICH Leopold, předseda; SVOBODA Augustin, správce; NEBESKÝ Josef, kontrolor; HARTMAN J., účetní.

Spořitelní a záložní spolek pro Dašice (s ručením neobmez.):
BAČINA František, starosta.

Spořitelní a záložní spolek „Svépomoc“ pro Dašice (s ručením neobmez.):
HOLICKÝ František, chalupník, předseda; P. GARTNER Viktor, náměstek.

 

Společenstva

Obchodní gremium:
LUDVÍK Karel, předseda.

Živnostenské společenstvo:
FUKSA František, předseda.

 

Spolky

Sbor dobrovolných hasičů:
HYNŠT Antonín, starosta; ŠAFÁŘ Antonín, jednatel.

Tělocvičná jednota „Sokol“:
KŘIČENSKÝ J., starosta; ŠOLTA Václav, jednatel

Spolek divadelních ochotníků:
Dr. LIEBICH Leopold, předseda; VEJDA Josef, jednatel.

Okrašlovací spolek:
ŽIDEK Jan, předseda; ZVOLSKÝ Jan, jednatel.

Musejní spolek:
PROKEŠ Jan, předseda; REJFEK Jan, jednatel.

Místní odbor „Ústřední Matice Školské“:
VOSÁHLO Josef, předseda; SCHILLER Josef, jednatel.

Místní odbor „Národní Jednoty Severočeské“:
HOLÝ Antonín, předseda; REJFKOVÁ Zdeňka, jednatelka.

Čtenářsko-zábavní spolek „Hálek“:
ŠURA Josef, předseda;, SCHILLER Josef, jednatel.

Spolek pěstitelů králíků a drobného zvířectva:
KLOFÁT Josef, předseda; HÁLA Eman, jednatel.

Hospodářská beseda „Svornost“ pro farnost dašickou:
FIŠER František, předseda; P. HORA Ludvík, jednatel.

Všeodborový spolek dělnický:
KAŠPAR Josef, předseda; PUDIL František, jednatel.

Vodní družstvo pro úpravu řeky Loučné a potoka Lodrantu:
PULPÁN Josef, předseda; SVOBODA Augustin, tajemník.

 

Továrny

Rolnický akciový cukrovar v Dašicích:
POLÁČEK Emanuel, předseda správní rady; PROKEŠ Jan, místopředseda správní rady; HRDÝ Čeněk, HYNŠT Antonín, ROČEK Josef st., ROČEK Josef ml., členové správní rady; ŠURA Josef, technický ředitel; RYCHLÍK Josef, admin. správce; ZVOLSKÝ Jan, cukrmistr; MLÁDEK Břetislav, LUDVÍK Karel, HÁLA Emanuel, úředníci administrativní.

Umělý válcový mlýn:
PROKEŠ Jan, PROKEŠ L., majitelé.

Parní pila:
VOMÁČKA Jan, majitel.

Pivovar:
DVOŘÁK Karel, majitel.

Továrna na kůže, hnací řemeny a bičové řemínky:
VOSÁHLO Josef, majitel; KOŠŤÁL Josef, disponent; VONDRÁČEK František, účetní; JANÁT J., účetní assistent; VÝRAVA Augustin, dílovedoucí.

Továrna na pískové cihly a cementové zboží:
RYCHLÍK Josef, majitel; KOUBEK J., účetní; BOROVEC J., pokladník; DOLEŽAL J., dílovedoucí.

Továrna reklamních stuh:
ČAMPERLÍK S., majitel; VLČEK J., KOHOUTEK J., úředníci.

Tovární výroba peněženek:
FLEIŠNER Josef, majitel; HLAVATÝ Josef, úředník.

Tovární výroba prýmkářského zboží:
HESS Josef, majitel; HESS Arno Maria, úředník.

Stavitelská kancelář:
HURÁŇ Josef, architekt a stavitel; MEDEK Jan, assistent.

 

Obchodníci

Zbožím galanterním a módním:
SOUDEK a spol., SOUDEK Karel, JEŘÁBEK Josef, POKORNÁ Josefa, SCHEJBALOVÁ K., ŠMÍDOVÁ Anna, TUČEK Antonín, WIMMROVÁ Anna.

Dřívím:
VOMÁČKA Jan, SEIDLOVÁ A.

Obchod a výkroj kůží:
MUNK Ervín.

Nádobím:
MUŽÍK Jan, ROČKOVÁ Žofie.

Papírem:
VEJDA Josef.

Drógy a zboží material:
BĚLOUN Jan, LANGKRAMER V.

Zbožím smíšeným:
HOLÝ Antonín, HRUŠA František, JEŽEK Josef, KUBÁNEK L. V., PETRUŠKA Jan, SAMOEL František, STEINER Arnošt, ŠAFÁŘ Antonín, KUČEROVÁ Josefa, VÁCLAVÍK Čeněk, VAŠURA J.

Uhlím:
BAŽANT Jiří, VÁCLAVÍK Josef.

 

Živnostníci a řemeslníci

Bednáři:
MAREŠ Bart., SCHEJBAL Josef.

Cukrář:
TUČEK František.

Elektrotechnik:
VESELÝ J.

Hodináři:
WIMMER Václav, ZOBÍN Leopold.

Holiči:
CHMELÍK Karel, JENÍČEK Václav, NĚMEC Stanislav.

Hostince:
DVOŘÁK Jan, HORKÁ Anežka, HANOUSEK Jan, KOTÝS Josef, NETUKA František, NEBESKÝ Čeněk, ŠAFÁŘ Antonín, ŠTĚPÁNEK František, VELÍNSKÝ A.

Kapelník:
VEJDA Josef.

Klempíři:
ČERNÍK František, HEBKÝ Josef.

Kloboučník:
VAMBERA Theodor.

Koláři:
ŠNAJDR Josef, VÁPENÍK Vojtěch.

Kominík:
BEZPALEC Joža.

Kováři i podkováři:
BÍLEK Antonín, NAVRÁTIL František, PŮHONÝ Josef.

Kožešník:
KAŇKA Josef.

Krejčí:
BENDA Antonín, BENDA Jan, BULÍČEK Čeněk, DUDEK Josef, FUKSA František, ZÖRNIG Augustin.

Malíř:
BOROVEC Jaroslav.

Obuvníci:
ČERMÁK Josef, ČERMÁK Václav, FUKSA František, KASTNER Adolf, KLOFÁT Josef, SHEJBAL František, SLEZÁK František, ŠKODA Josef, VALENTA František, MATRKA Josef.

Pekaři:
DVOŘÁČEK František, HOLÝ Alois, HOLÝ Antonín, HRUŠA František, JIRMAN Josef, SATRAPA Antonín.

Pilnikář:
KUNC Antonín.

Pohřební ústavy:
KAŇKOVÁ A., THOŘ Josef.

Pokrývač:
CELNER Jan.

Provazníci:
KOLÁŘSKÝ Rudolf, RYCHLÍK František.

Prýmkář:
FELCMAN Karel.

Řezníci a uzenáři:
HABĚTÍNEK Ad., KOTÝS Josef, KUČERA Josef, NEBESKÝ Čeněk, TEPLÝ Jan.

Sedláři:
ČERMÁK František, JOZIF Josef, KOMÁREK Hynek, KOMÁREK Karel.

Sklenář:
BRUDER Karel.

Strojníci:
DRLÝ František, KINDL Václav, PELANT Boh.

Švadleny:
KAŠPAROVÁ M., VOMÁČKOVÁ A., NOVÁKOVÁ A., CELNEROVÁ A., MATRKOVÁ A., FROŠOVÁ M.

Tesařský mistr:
VOMÁČKA Jan.

Truhláři:
KUČERA František, SANEJSTRA Jan, THOŘ Josef, VOMÁČKA Josef, VÁCLAVÍK František.

Trafiky:
FLEIŠNER Josef, STEINER Arnošt, WIMMER Václav.

Výčep lihových nápojů:
FLEIŠNER Josef, STEINER Josef, ŠTĚPÁNEK František.

Zahradníci:
ŠKOP Hynek, ŠMÍD Augustin.

Zámečníci:
CHMELÍK Čeněk, KAŇKA Alios, KAPLAN František.

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode