Věnováno památce našich předků

Příjmení

Spíše jen jako perličku zde uvádíme text, ve kterém si redaktoři dašického satirického časopisu Podávky v roce 1930 "pohráli" s příjmeními, vyskytujícími se tehdy v Dašicích:

 

Obyvatelstvo a jeho mrav:
Obyvatelstva jest v Dašicích moc a pokud lze z listin a ústního podání zjistit, vzrostl počet lidí i žen od časů pánů z Pernštejna do dnešního dne z 2109 na 2040 duší, v čemž zahrnut jest i přírůstek v předměstí Velkolánském. Tento obrovský vzrůst obyvatelstva nutil k hojnějšímu osidlování cizinci a NALEZENCI, takže během doby usídlili se v Dašicích POLÁCI, NĚMCI, SLEZÁCI, ŠVÁBI, HORÁCI, ŠPANĚLÉ - KRISTLOVÉ, KUBÁNCI, PRAŽÁCI, KOZÁCI, MORAVCI, ČUDOVÉ a VALAŠI, kteří během času teplem změkli na VALÁŠKY a mnoho jiných pronárodů, kteří z města udělali hotový Babylon.

Jídla a nápoje:
Občané dašičtí jsou velmi dobrými jedlíky. S oblibou se pojídá HORKÝ KALTOUN s VOMÁČKOU, KRUPKY na MÁSLE, ZELENÁ HRUŠKA, CUKR, BÍLEK. Z Pardubic se sem dosti často dováží CIBULKA. Dost se vypije ROSOLEK.

Správa města a jeho zřízení:
Hlavou obce jest DVOŘÁK, který se volí a ten pak vládne. O důležitých otázkách rozhoduje RADA. Město má svého zahradničního ministra, kterým jest BENEŠ. Zprávy, že v Dašicích jest diktatůra, nejsou pravdivy, neboť Dašice mají SVOBODU.

Vynikající osobnosti:
Zprávy, které v roce 1916 proběhly novinami, že císař František Josef I. zemřel, byly silně přehnány. Stařičký mocnář FRANTIŠEK PROCHÁZKA žije v Dašicích v plné svěžesti. Vedle toho žije zde několik KRÁLŮ a v blízkých Práchovicích dokonce CÍSAŘ. Na pensi zde žijí svatí tři králové KAŠPAR, MELICHAR A BALCAR a z jiných biblických osob apoštol ŠIMON, evangelista MAREK a papež GREGOR VI. Jako kuriositu nutno uvésti, že zde ještě žije BUBENÍK ze švédské války.

Řemesla a živnosti:
V prvé řadě nutno se zmíniti jen o hornictví, které však až na dolování starého železa z vodovodních trubek provozuje jen HORNÍK a UHLÍŘ. Ze staré slávy počestných cechů zbyl pouze cech staromládenecký a KOLÁŘSKÝ. Z dob josefinské kolonisace zbylo zde i několik řemeslníků Němců: MÜLLER, FISCHER, SCHNEIDER, SCHMIED a z té doby zachoval se i RICHTER.

Zvířena a hmyz, potažmo rostliny:
V bujné míře vyskytuje se u nás DUDEK, BERAN, JEŽEK, SLAVÍK, SLAVÍČEK, VRÁNA, ČEJKA, STEHLÍK, KAVKA, HOLUB, DANĚK, KARAS, TCHOŘ, RACEK, ČERMÁK, KOHOUTEK, VOLEK, BULÍČEK, JEŘÁBEK, VLČEK, JELÍNEK, KOMÁREK, KOVAŘÍK divoký neb skalní a mnoho jiných ČERVÍČKŮ. Z vyhynulé neb honebním spolkem vystřílené zvěře nutno jmenovati BAŽANTA, SOVU, ZAJÍCE, ZAJÍČKA, KAPRA a KAPOUNA. Porůznu roste zde v ZELENÝM HÁJKU CHVOJKA klášterní neb školní. Dříve rostl zde i KOPR. Z NEBESKÝCH úkazů velmi často se objevuje DUHA.

Export:
Dašice jsou městem exportním. Vyvážejí se BEČKY, SOUDKY, BEČIČKY, SOCHY, KLÍČKY, KABELY, KABELKY i SOCHORY.
 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode