Věnováno památce našich předků

Dašické osobnosti

V Dašicích se narodili, žili, pracovali, jejich jméno bylo s Dašicemi spojováno z jiných důvodů nebo se Dašicemi prostě jen "mihli". Byli to lidé, kteří určitým způsobem vybočovali z průměru svých současníků. A právě toto jsme si zvolili jako kritérium (kromě toho, že všichni jsou již nežijící) pro sestavení následujícího seznamu.

O některých z nich se jistě povedou diskuze, zda bylo důvodné nebo vhodné je do seznamu zařadit. Na tyto otázky však neexistuje jednoznačná a spravedlivá odpověď, a proto také nelze sestavovat žádné "žebříčky", kde by na vrcholu trůnil tzv. "největší z Dašičáků" a zcela dole se krčil "ten nejmenší". Z tohoto důvodu jsou zde tyto osoby uvedeny jen v prostém abecedním pořádku a necháme na moudrém čtenáři, aby sám pro sebe posoudil zaznamenáníhodnost jejich činů.

 

Bažant František (1875-1956) - univerzitní profesor

Běloun František (1912-1992) - pedagog, matematik

Čamperlík Salomon (zemř. 1929) - majitel továrny na reklamní stuhy

Esop Jan (1825-1908) - stavební inženýr

Esop Josef (1813-1880) - lékař, politik

Herzan Josef (1783-1844) - pedagog, kazatel, kutnohorský arciděkan

Hora Ludvík (1865-1944) - katolický kněz, publicista

Horsky Paulus Paminondas (zemř. 1607) - katolický kněz, skladatel

Horník Josef (1835-1909) - lesní správce, odborný publicista

Huráň Josef (1885-1962) - stavitel

Huráň Jiří (1911-1964) - stavitel

Hybeš Josef (1850-1921) - novinář, politik

Hynšt Antonín (1835-1914) - starosta města

Kašpar Bohumil (1870-1924) - varhaník, organizátor hudebního dění

Křičenský Josef (nar. 1869) - učitel

Křičenský Miroslav (1915-1943) - škpt. zahraničních vojsk

Kubizňák Antonín (1911-1941) - pilot Royal Air Force

Kučera Karel (1854-1915) - básník, překladatel

Kuchař Jaroslav (1914-1988) - učitel, kulturní pracovník

Liebich Leopold (1867-1941) - lékař, starosta města

Linka Alois (1899-1968) - sportovec, atlet

Martin z Dašic (14.-15. stol.) - člen českého vladyckého rodu

Meliš Emanuel Antonín (1831-1916) - hudební publicista

Mužík Josef (nar. 1896) - hudební skladatel, textař, zpěvák

Nápravník Eduard (1839-1916) - hudební skladatel, dirigent

Nechvíle Josef (1841-1902) - farář, spisovatel

Palata František (1870-1946) - středoškolský profesor, latiník, básník

Pikman Miroslav (1925-1984) - vysokoškolský profesor

Pych Josef (1822-1901) - lékař

Rohleder Josef (1889-1959) - farář, arciděkan

Rychlík Antonín (1863-1931) - učitel zpěvu, sbormistr

Řebíček František (1801-1889) - mechanik, hodinář

Strniště Jaroslav V. (1917-2004) - spisovatel, novinář

Strniště Jiří (1914-1991) - hudební skladatel, dirigent

Štěpánek Josef (1842-1913) - pedagog, spisovatel, hudební skladatel

Tlučhoř-Sonnleitner Alois (1869-1939) - univerzitní profesor, spisovatel

Tlučhořová Luisa (1867-1920) - překladatelka

Touc Josef Svatopluk (1878-1954) - učitel, spisovatel

Toucová-Mettlerová Joža (1878-1960) - učitelka, spisovatelka

Tuček Miroslav (1929-2017) - finančník, národohospodář, pedagog

Tuček Stanislav (1932-2002) - lékař, fyziolog

Turek Josef (1783-1850) - farář, pěstitel jiřinek

Ullrich Antonín (1874-1963) - kapelník, ředitel kůru

Velínský Otakar (1879-1959) - kameník, sochař

Vomáčka Jaromír (1923-1978) - hudební skladatel, klavírista

Vosáhlo Josef (1841-1918) - majitel továrny na biče a hnací řemeny

Žďárský František (1898-1957) - lékař

Žďárský Josef (nar. 1896) - chemik

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode