Věnováno památce našich předků

Josef Herzan

pedagog, kazatel, kutnohorský arciděkan
* 20. března 1783 - Dašice
† 14. dubna 1844 - Kutná Hora

Josef Herzan, arciděkan Kutnohorský, biskupský notář, majetník prostředního zlatého peníze zásluh, čestný měšťan kr. swob. priv. horního a mincowního města Hory Kutné, přispíwající spoluoud přátel k zwelebení chrámowé hudby v Čechách, čestný spoluoud opatrowny na Hrádku v Praze, jakož i Žofínské akademie tamtéž, přispíwající člen zaopatřujícího ústawu slepců u sw. Rafaela v Praze, atd.
...
Podáwaje tuto nástin oučinliwého žiwota muže, jehož památka w paměti Horníků wždy požehnána zůstane, zamýšlím jen mnohostranné žádosti wyhowěti, a poněkud i důkaz wděčnosti a lásky k zwěčnělému na jewo dáti; neboť muž tento, jehož zásluh-plné působení každý oceniti uměl, byl prost wšeho marného oslawování, řídě se jedině pevnými zásadami, jimiž i nazwíce vítězil.
...
Josef Herzan narodil se z rodičů sice potřebných, ale wůbec wážených, dne 20. března 1783 w ochranném městečku Dašicích na kameralním panstwí Pardubickém w Chrudimsku, kdež otec jeho úřad městského syndika neb wlastně listowního zastával.
...

Toto jsou jen tři krátké transliterované úryvky z textu, kterým v roce 1845 vzpomíná na Josefa Herzana vydavatel kutnohorského almanachu "Horník" Petr Milostav Veselský. V tomto článku se můžeme začíst do celého, velmi zajímavého Veselského popisu Herzanova působení v Kutné Hoře.

Kompletní almanach je možno prohlédnout na stránkách books.google.cz.

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode