Věnováno památce našich předků

plk. Antonín Hora

krajský náčelník požární ochrany
* 3. prosince 1923 - Dašice
† 1985 - Dašice

Antonín Hora pocházel z rodiny dělníka a měl šest sourozenců. V letech 1928–1936 navštěvoval základní školu v Dašicích. Do roku 1945 pracoval jako zemědělský dělník a v témže roce nastoupil na vojenskou prezenční službu. Po návratu roku 1947 pracoval nadále v zemědělství a stal se členem KSČ. Jako aktivní dobrovolný hasič byl roku 1950 vybrán a následně schválen do funkce okresního velitele požární ochrany v nově utvořeném okrese Holice. Zde byl zařazen do funkce inspektora OV KSČ a rady ONV.

V roce 1953 byl přeřazen na Krajský národní výbor Pardubice jako pracovník krajské inspekce požární ochrany a roku 1955 vybrán a schválen na jednoroční školu požární ochrany do tehdejšího SSSR v Leningradě. Po návratu byl jmenován do funkce krajského náčelníka požární ochrany na krajském národním výboru v Pardubicích, následně roku 1960 do funkce náčelníka KIPO na Vč KNV v Hradci Králové. V letech 1964–1965 absolvoval všeobecně vzdělávací školu a o dva roky později byl vyslán do školy požárních inženýrů do tehdejšího NDR v Magdeburku. Po návratu ze školy v NDR byl v roce 1970 jmenován do funkce náčelníka krajské inspekce požární ochrany Vč KNV v Hradci Králové. Zapojil se do politických a veřejně prospěšných funkcí, hlavně ve směru pomoci dobrovolné požární ochraně v Dašicích, ke zlepšení činnosti místního sboru dobrovolných hasičů.

Na počest plk. Antonína Hory pořádá každoročně Sbor dobrovolných hasičů Dašice Memoriál Antonína Hory, pohárovou soutěž v požárním útoku.

 

(S použitím textu článku: Petra Kořínková, Tomáš Plevák: PLK. ANTONÍN HORA 1923-1985. In: Dašické ozvěny 3/2012, str. 4.)

 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode