Věnováno památce našich předků

Paulus Paminondas Horsky

katolický kněz, skladatel náboženských písní
* ? - Stříbrné Hory u Čáslavi
† 18. února 1607 - Dašice

Také uváděn jako: Pavel od Stříbrných Hor sv. Petra a Pavla; Pavel Horský; Jan Paminondas Horský; Jan Pavel Paminondas.

Byl zprvu přívržencem směru starokališnického, ale že směr ten v jeho době již téměř vymizel, přestoupil ke katolictví. Farářem byl r. 1590 při chrámě sv. Václava na Novém městě Pražském, zároveň přidělen za pozorovatele nově zřízenému tehda administrátorovi pod obojí, Fab. Rezkovi, aby se neuchyloval ani ke straně lutherské ani kalvínské, dvoru císařskému stejně odporné. Po dvou letech stal se opatem na Slovanech, kamž se přestěhoval i se svým neženatým, zvláště vyžádaným kaplanem, Ezech. Zacheem. Ten však brzo ušel z kláštera před útisky opatovými.
Paminondas horlivě pečoval o opravu a zvelebení Emauského kláštera i chrámu, ale zaváděje všude bohoslužby katolické, vzbudil u svých osadníků takovou nevoli, že dvakráte musil se odtud uchýliti do kláštera břevnovského (1599 a 1603), po druhé i do nápoje dostav jedu. Zotavoval se z toho na statcích benediktinských v Polici n. M., ale vraceje se opět do Prahy zemřel v Dašicích.
Jako opat na Slovanech vydal roku 1596 v Starém městě pražském u Anny Šumanovy Písničky křesťanské k poctivosti vši velebné Trojice sv. i blahoslavené P. Marie… na památku Ladislava staršího Popela z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, nejvyššího hofmistra království Českého († 1584), jehož památce Paminondas byl již r. 1589 věnoval Píseň o sv. stavu manželském. Věnováno vdově páně paní Johance Lobkovské, roz. Berkovně z Dubé a Lipého a na Kamenici, k Novému roku 1596. Básnické ty pokusy nejsou nikterak zdařilé, po poesii není ani stopy. Patrno to i z 1. písně o metlách Božích i z písně o p. Ladislavovi. Obsaženy tu písně pro denní potřeby, také "Sv. Václave" (3 stč. slohy) a "Hospodine", na konec přidány formule zpovědní a modlitby kající.

 

(Ottův slovník naučný, devatenáctý díl, Praha, J. Otto, 1902, str. 130.)

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode