Věnováno památce našich předků

Josef Hybeš

novinář, politik
* 29. ledna 1850 - Dašice
† 19. července 1921 - Brno

Pocházel z tkalcovské rodiny, sám také ještě jako dítě začal pracovat v textilce, v sedmnácti letech odešel za prací do Vídně. V roce 1868 se podílel na založení Prvního všeobecného dělnického vzdělávacího spolku ve Vídni, kde se šířily myšlenky sociální demokracie. V roce 1876 vedl stávku vídeňských textilních dělníků, za což ho neminulo vězení. Byl zvolen do ústředního výboru sociálně demokratické strany dělnické v Rakousku, stál u zrodu Československé sociálně demokratické strany dělnické. Od roku 1881 působil jako redaktor stranického tisku (Dělnické listy ve Vídni, Hlas lidu, Posel lidu, Textilník) a od roku 1887 také brněnské Rovnosti.

V praktickém životě přispíval chudým přímou pomocí, většinou z vlastních prostředků. To vedlo i k rozpadu jeho vztahu s manželkou. Hybešova žena Vilemína, řečená Mína, byla majitelkou niťařského krámku a nedokázala se smířit s manželovou nezištnou a někdy i naivní dobročinností. V roce 1907 spoluzakládal Spolek pro výstavbu zdravých a laciných obydlí v Brně-Lískovci, který měl ohlas po celé Moravě. V období 1. světové války, proti které ostře vystupoval, se Hybeš přičinil o zlepšení hmotné situace mnoha dělnických rodin, po válce se postaral o vyřízení penzí desítkám válečných vdov.

Josef Hybeš podřídil celý svůj život politické činnosti. V roce 1897 byl za sociální demokracii zvolen poslancem rakouské Říšské rady (do roku 1918), v letech 1906-1918 zasedal v moravském zemském sněmu a v letech 1918-1920 v Revolučním národním shromáždění. V roce 1920 byl zvolen senátorem Národního shromáždění Československé republiky. Na sklonku života, zklamán rozkolem v sociální demokracii v letech 1919-1921, se přihlásil k tzv. marxistické levici a ke komunistickým ideím.

Při projevu v senátu 15. prosince 1920 jej postihl záchvat mrtvice (stenoprotokol z jednání). Nakrátko se ještě zotavil, ale po sedmi měsících v zápase s chorobami podlehl. Pohřbu „Maršála chudých“, jak se mu říkalo, se zúčastnily tisíce lidí ze všech společenských vrstev. Je pochován na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova v Brně.

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode