Věnováno památce našich předků

MUDr. Leopold Liebich

lékař, starosta města
* 15. 11. 1867 - Pardubice
† 9. května 1941 - Pardubice

Jeho otec MUDr. Antonín Liebich byl prvním primářem pardubické nemocnice. Jeho matka Anna, rozená Pernerová, byla nejmladší sestrou projektanta a stavitele železnic ing. Jana Pernera.

Leopold Liebich vystudoval reálku v Pardubicích a po doplňovací zkoušce z latiny a řečtiny na gymnáziu v Chrudimi pokračoval ve studiu medicíny na pražské české univerzitě, kde v roce 1892 promoval. Nejdříve praktikoval v pražské nemocnici a 15. února 1893 přišel do Dašic. Jako lékař se stal brzy známým po celém okolí pro svoji svědomitost a obětavost. Pracoval jako praktický, obvodní i vojenský lékař. Jako obvodní lékař dal podnět k mnoha hygienickým zlepšením, např. vydláždění ulic, kanalizace, vodovod.

Vedle lékařské činnosti se věnoval práci v místní samosprávě, kde byl dlouhá léta radním a v letech 1919-1925 starostou města. Dále byl předsedou Občanské záložny a starostou místní jednoty Sokol. Jeho další významnou činností byla činnost osvětová. Po příchodu do Dašic se stal členem ochotnického spolku, režisérem a od roku 1906 i předsedou spolku. V této funkci pracoval plných 35 let. Mimo to byl sběratelem starožitností, mincí a milovníkem filatelie. Byl autorem nejen několika odborných lékařských publikací, ale i populárních článků: Paběrky dašického zdravotnictví, O lidovém léčení, Ze starých herbářů a další.

MUDr. Liebich je pochován v rodinné hrobce na pardubickém hřbitově.

 

President T. G. Masaryk, doprovázen starostou města Dašice MUDr. Leopoldem Liebichem na procházce po dašickém Velkém náměstí, dnes náměstí T. G. Masaryka. Za nimi jde ministr národní obrany František Udržal, původem z nedaleké Dolní Rovně.

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode