Věnováno památce našich předků

Josef Nechvíle

farář, spisovatel
* 6. listopadu 1841 - Choltice
† 29. ledna 1902 - Dašice

Narodil se v Cholticích v rodině učitele Josefa Nechvíle. Studoval bohosloví v Hradci Králové a po vysvěcení se stal roku 1864 kaplanem v Dašicích. Roku 1874 byl ustanoven administrátorem a roku 1882 jmenován farářem.

Otcovo vyprávění o dějinách i panské sídlo v rodných Cholticích působilo jistě na malého chlapce silným dojmem. Zájem o minulost se stupňoval a prohluboval na studiích a plně se rozvinul po nastoupení místa kaplana v Dašicích, kde začal shromažďovat archeologické a místopisné zprávy a výpisy z okolí. Později rozšířil okruh bádání na celé Čechy. Zabýval se historií nejen měst a městeček, ale i vesnic, popisoval význačnější budovy, zejména kostely, kaple a zvonice a všímal si i jejich zařízení. Na trvalý odpočinek odešel 1. září 1899, žil dále v Dašicích, kde také roku 1902 zemřel.

Vydal pět samostatných monografií, které se zabývají historií Pardubic, Holic, Přelouče, Dašic, Sezemic a k nim přifařených obcí. Přispíval do časopisů Method, Památek archeologických a místopisných, psal do pardubického časopisu Pernštýn a na stránkách novin Stráž na Východě pod záhlavím "Historické drobnosti" uveřejnil řadu článků.

 

--------------------

 

Hrob P. Josefa Nechvíleho na dašickém hřbitově (foto 2012).

--------------------

 

Pozůstatky původního náhrobku, kdysi na dašickém hřbitově, nyní na zahradě bývalé dašické fary (foto 2019).

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode