Věnováno památce našich předků

Prof. Ing. Miroslav Tuček, CSc.

finančník, národohospodář, pedagog
* 3. prosince 1929 - Dašice
† 22. května 2017 - Praha

Miroslav Tuček se narodil jako syn Františka Tučka a Vlasty Tučkové, rozené Vozkové. Jeho otec byl aktivním pracovníkem dašického Sokola, a tak vychovával Miroslava i jeho mladšího bratra Stanislava jako Sokoly, a to přesto, že výjimečným fyzickým nadáním nevynikali. O to víc však milovali knížky. V rodině se vždy říkalo: “kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem“. Takže již jako student četl Miroslav německy, rusky, francouzsky, anglicky a polsky. V roce 1948 maturoval na reálném gymnáziu v Pardubicích a v roce 1952 vystudoval hospodářskou fakultu Vysoké školy politické a sociální.

Působil jako odborný asistent na Vysoké škole ekonomické v Praze, později jako docent a v letech 1961-1966 i jako prorektor této školy. V letech 1958-1970 zde vedl katedru financí a úvěru a byl šéfredaktorem časopisu Finance a úvěr. Byl velmi aktivně zapojen do příprav ekonomické reformy ve druhé polovině 60. let, přibližně rok působil také jako národohospodářský poradce prezidenta Svobody. Po nedobrovolném odchodu z VŠE pracoval v České státní pojišťovně a měl zakázanou veřejnou a publikační činnost. Od ledna 1989 pak pracoval v Prognostickém ústavu ČSAV a na počátku roku 1990 se stal prvním generálním ředitelem tehdy státní Investiční banky, později předsedou její dozorčí rady. Vrátil se rovněž na VŠE, stál u zrodu katedry bankovnictví a pojišťovnictví a byl jejím prvním vedoucím. Zapojil se i do pedagogického procesu, připravil novou koncepci výuky bankovnictví, až do roku 2015 se podílel na výuce a vedení prací studentů a doktorandů.

Profesor Tuček patřil k nemnoha aktivním akademickým pracovníkům na VŠE, kteří se podíleli na jejím budování po mnoho desítek let, a kromě období, kdy měl zákaz na této vysoké škole působit, celý svůj profesní život na VŠE vyučoval a vykonával i řadu akademických funkcí. V roce 2009 mu proto udělilo kolegium rektora VŠE, jako ocenění jeho celoživotního přínosu k rozvoji této školy, medaili Aloise Rašína.

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode