Věnováno památce našich předků

MUDr. Stanislav Tuček, DrSc., prof. h. c.

lékař, fyziolog
* 18. dubna 1932 - Pardubice
† 27. září 2002 - Praha

Bratr Miroslava Tučka, narodil se v Pardubicích jako syn dašických občanů Františka Tučka a Vlasty Tučkové, rozené Vozkové. V roce 1950 maturoval na Reálném gymnáziu v Pardubicích. Dva roky pak studoval na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dalších pět let na lékařských institutech v Kazani a Charkově v tehdejším SSSR. Po promoci působil více než rok jako sekundární lékař na interním oddělení krajské nemocnice v Ústí nad Labem, od roku 1958 do roku 1970 jako odborný asistent a docent na Fyziologickém ústavu lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, a od roku 1970 byl vědeckým pracovníkem Fyziologického ústavu Akademie věd v Praze. V letech 1978-1980 byl zástupcem ředitele tohoto ústavu a v letech 1997-2002 předsedou jeho Vědecké rady. Delší dobu působil i na zahraničních pracovištích. V letech 1964-1965 v Cambridgi v Anglii a v letech 1969-1970 v New Yorku v USA.

K zájmu o biologii ho přivedl dárek, který dostal od svého strýce, totiž kniha Život rostlin od slavného českého botanika prof. Bohumila Němce. Rozhodl se pro studium medicíny jako oboru, ve kterém má teoretická biologie největší praktické uplatnění. Už jako student se začal zabývat výzkumem tzv. synaptického přenosu, tzn. výzkumem přenos povelů z jedné nervové buňky na druhou nebo z nervové buňky na buňku inervované tkáně (srdce, žlázy apod.). Práce Stanislava Tučka uveřejněné ve více než 200 článcích v mezinárodním odborném tisku a několika knihách přispěly k poznání mechanismů, které odpovídají za syntézu, uvolňování a účinky mediátorů (nositelů chemických signálů mezi buňkami) a vedly k objevu nových možností, jak synaptický přenos usnadnit.

Oceněním jeho vědeckých výsledků bylo jeho zvolení členem-korespondentem Československé akademie věd v roce 1988, jmenování čestným profesorem Kazaňské lékařské univerzity v roce 1994, udělení Ceny Československé akademie věd v roce 1981 a Akademie věd České republiky v roce 1998, udělení Čestné oborové medaile Jana Evangelisty Purkyně Akademií věd České republiky v roce 1997, zvolení prezidentem Evropské neurochemické společnosti na léta 1984–1988 a přizvání k účasti v redakčních radách deseti mezinárodních vědeckých časopisů.

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode