Věnováno památce našich předků

Antonín Ullrich

kapelník, sbormistr
* 6. října 1874 - Dašice
† 2. července 1963 - Sezemice

Antonín velmi brzo projevil hudební nadání. Jeho dědeček František Schiller, který v Dašicích vyučoval hudbu, ho učil hrát na housle a na violu. Už v osmi letech hrál na violu v domácí kapele svého otce a v deseti letech hrál již v orchestru. Českou školu navštěvoval v Dašicích, a aby se naučil dobře německy, byl poslán do německé školy v Lanškrouně. V letech 1888 - 1894 navštěvoval instrumentální oddělení na hudební konzervatoři v Praze.

Po absolvování konzervatoře byl odeslán na vojnu do Bosny a Hercegoviny a následně do Mostaru. Jeho služba trvala tři roky a strávil ji skoro celou ve funkci dirigenta. Také hrával na piano v důstojnickém kasinu. Protože pražská konzervatoř byla v té době v Evropě vyhlášená jako vynikající ústav, mohlo se uplatnit mnoho jejich absolventů v celém bývalém Rakousku-Uhersku. Proto nastoupil Antonín na své první místo jako městský kapelník v Kotoru v Dalmácii. Složil zde pro tamního hejtmana i pochod. Poté působil v Bělehradu jako korepetitor u Královského dvorního divadla a jako sbormistr u zpěvácké družiny Stankovič.

Poslední místo své kariéry strávil v Osieku ve Slavonii, kde však onemocněl. Takto nemocný se vrátil do Dašic a jeho stav byl natolik vážný, že se o něm říkalo, že přijel domů umřít. Naštěstí se zázračně uzdravil, ale matka ho zpět do ciziny už nepustila. Naskytla se mu ale pracovní nabídka v nedalekých Sezemicích, kde pracoval jeho strýc František Schiller jako řídící učitel a v roce 1903 mu přenechal své místo městského kapelníka.

Záhy zde Antonín Ullrich založil kapelu z bývalých vojenských hudebníků a ze svých vlastních žáků. Byl také v roce 1906 spoluzakladatelem zpěváckého spolku Bendl, jehož se stal sbormistrem. Tento spolek byl v Sezemicích velmi významný, protože dokázal nacvičit náročné kusy a měl až sedmdesátičlenný smíšený sbor a osmnáctičlenný orchestr, složený převážně z učitelů ze Sezemic a blízkého okolí.

 

(S použitím textu: Radana Klimešová, Inventář k osobnímu fondu Oldřicha Ullricha (1914-2010), bakalářská práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta, Katedra historie, Olomouc 2017.)

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode