Věnováno památce našich předků

MUDr. František Žďárský

lékař
* 12. srpna 1898 - Dašice
† 16. září 1957 - Jáchymov

Jáchymov a Státní ústav pro léčbu radiem byl stěžejním místem působení MUDr. Františka Žďárského. Akciová společnost, založená v roce 1911 ve Vídni s účastí příslušníků aristokracie a velkoprůmyslu, začala ještě v témž roce stavět v Jáchymově hotel Radium Kurhaus. Projekt hotelu, později nazvaného Radium Palace, zpracoval baron Gustav Flesch von Bruningen, výstavbu řídil vídeňský stavitel Burian. V roce 1922, tedy deset let po dokončení, došlo k prodeji objektu československému státu.

Do léčby radiem v Jáchymově se MUDr. Žďárský zapojil s nevšední vehemencí a erudicí. Využíval přitom nejen své lékařské vzdělání a znalosti v oboru chemie (vědomosti v oboru chemie nabýval i díky staršímu bratrovi, prof. Ing. dr. Josefu Žďárskému, který chemii vystudoval), ale i své schopnosti komunikační, mimořádný kulturní rozhled a v neposlední řadě svoji houževnatost a smysl i úctu k lidské práci.

V první etapě spadající do let 1933–1938 zastával MUDr. Žďárský funkci šéflékaře. Během nuceného intermezza v letech 1939–1945 se uplatnil jako praktický lékař v Praze. Do Jáchymova se vrátil v roce 1945 jako zmocněnec ministerstva zdravotnictví a následně zde působil jako ředitel Státních radiových lázní. S tím související vypětí mělo za následek srdeční selhání, jemuž v roce 1957 podlehl. Zemřel v Jáchymově, pochován je ve svém rodišti Dašicích.

Významný podíl MUDr. Františka Žďárského na rozvoji a užití léčby radiem v Jáchymově spočívá především v propracování techniky aplikace radiové emanace k léčebnému působení na lidský organismus, a to v kontextu k léčebným indikacím. Jako hlavní terapeutický prostředek MUDr. Žďárský uvádí působení radioaktivní termální vody využívané v hlavní lázeňské budově, v léčebném ústavu a v sanatoriu M. Curie-Sklodowské. Jejich zásobování termální vodou obstarával za jeho působení pramen Curie vyvěrající v dole Svornost, s teplotou 28°C a objemovou aktivitou kolem 5 kBq na 1 litr vody. Před rozvodem do kabin se voda na předepsanou teplotu přihřívala v boilerech při zachování všech ukazatelů radiové emanace. Trvání koupele a odstupňování teploty i aktivity vody se stanovovalo individuálně, a to nejen v závislosti na indikaci, ale i se zřetelem na léčebnou fázi a konstituci pacienta. Mezi technikami využití radiové emanace MUDr. Žďárský dále zmínil i použití radioaktivní termální vody k dlouhodobému zavodňování, střevním výplachům a hydroelektrické kontrole hospodaření organismu s vodou. Též inhalace vysoce aktivované vody a oleje, které se podle nejosvědčenějších poznatků a zásad aplikovaly ve vlhkých nebo suchých emanatoriích nebo individuálních kabinách vybavených inhalačními aparáty. Zvláštní pozornost MUDr. Žďárský věnoval tzv. curietherapii, tedy lokálnímu prozařování radiem, k jehož praktickému použití i nad rámec ničení zhoubných nádorů a speciálně rakoviny se již tehdy přikláněla řada badatelů.

Léčbu radiem prezentoval MUDr. Žďárský také ze zorného úhlu léčebných indikací, a tím i vhodnosti a dostupnosti léčebných prostředků v podmínkách jáchymovského lázeňského léčebného prostředí. Do léčby radiem v Jáchymově se zapojil jako zastánce radiumterapie, v níž se propojil účinek radioaktivních termálních lázní a lokálního prozařování radiem, a toto jeho úsilí se projevilo úspěšnými léčebnými výsledky.

 

(S použitím textu článku Božena Pacáková-Hošťálková: MUDr. František Žďárský a jeho role v rozvoji léčby radiem v Jáchymově. In: Krušnohorský luft č. 1/2018, str. 12-13.)

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode