Věnováno památce našich předků

Filatelisté

Známky sbírali dašičtí filatelisté jistě již za první republiky. Známe jména některých z té doby: pánové Rychlík, Trojan, Bubák, Kaňka, Balcar, Michálek, MUDr. Košťál.

V letech 1939-1945 vzniká již organizované odebírání novinek. Pan Kaňka zároveň kolem sebe organizuje tehdejší mládež - Půhoný, Kubánek a další. I po roce 1945 se spolek dále pokouší o spolupráci s mládeží. Klasické sbírání se rozšiřuje i o tzv. námětové sbírky - známky s tématikou sportu, květin, kosmonautiky aj. Jinak se sbíraly hlavně známky ČSR, ČSSR, Rakouska, Německa, Bosny a Hercegoviny, Holandska. Předsedou spolku byl dlouhá léta Josef Kaňka, jednatelem pan Rychlík. Z mladých sběratelů začínají Miroslav Nechvíle, Miloš Opočenský, ing. Přemysl Socha a jiní.

Klub získával novinky od Poštovní filatelistické služby, známky se kupovaly na burzách v Pardubicích, v Chocni, v Praze. Způsob prodeje a výměn byl založen na dnes již neuvěřitelné důvěře a poctivosti, vzájemné nabídky se totiž posílaly i poštou. Nestalo se, že by se něco „ztratilo“, že by jeden sběratel druhého podvedl.

Sběratelé pořádali zájezdy na světové výstavy do Prahy a Brna, zúčastňovali se jich dospělí i mládež. Tam měli možnost vidět na vlastní oči kupříkladu slavného Mauritia i největší filatelistickou raritu, Britskou Guayanu. Po úspěchu výstavy v Pardubicích v roce 1957 se místní filatelisté rozhodli uspořádat výstavu i v Dašicích. Uskutečnila se v prostorách loutkového divadla v bývalé mateřské školce. Asi nejkvalitnější kolekcí byla sbírka pana Trojana - ČSR 1918-1939, jež obsahovala velmi vzácné známky, včetně aršíků „Kde domov můj“, které patří mezi nejcennější československé filatelistické unikáty. Výstava trvala tři dny a v noci v sále vystavovatelé sami hlídali.

V roce 1958 se v Brně uskutečnila celostátní výstava, které se zúčastnil i prezident Světového svazu filatelistů Lucien Berthelot z Francie a další představitelé svazu z celé Evropy. Při návratu do Prahy se uskutečnila v Dašicích zastávka této delegace. Přivítal je na náměstí pan Rychlík, hovořil česky, francouzsky, německy a rusky. Přítomni byli i zástupci města, dívky v krojích s českými koláči. Účastníci setkání se poté odebrali do sálu v Radnici, kde proběhla krátká beseda. Zachovaly se fotografie z této akce i děkovný dopis pana Berthelota, který vzpomínal vřelého přijetí v našem městě.

V průběhu let měl spolek kolem třiceti členů a mimo to ještě mládež, kterou vedl pan Kaňka. V pozdějších letech zájem o sbírání známek pomalu ustával a v roce 2001 spolek zanikl.

I Dašice mají svůj podíl na filatelistické historii. Po osvobození v roce 1945 pan Tužil ve své tiskárně pořídil otisk na bývalé protektorátní známky s textem „Pošta československá“. Tyto známky pochopitelně nejsou v žádném katalogu vedeny, ale jedná se o zvláštní filatelistickou zajímavost. Není doloženo, zda byly tyto dašické přetisky skutečně použity v poštovním styku.

V roce 1951 byly ke 30. výročí úmrtí dašického rodáka Josefa Hybeše vydány dvě pamětní známky v nominálech 1,50 Kčs a 2,00 Kčs s jeho vyobrazením.

V dalších letech byla vydána dvě příležitostná razítka: 1997 - k otevření rekonstruovaného náměstí a 2000 - k oslavám znovunavrácení statutu města.

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode