Věnováno památce našich předků

Dašický fotbal od roku 1945

Po osvobození se schází dašičtí sportovci 28. června 1945 na první poválečné valné hromadě. Předsedou Sparty se stal V. Hruša, místopředsedy B. Štěpánek a René Bernard. Členy výboru J. Žák, J. Ratman, M. Pikman, F. Jirout, J. Kadeřábek, O. Rychlík, J. Šťastný, V. Kašpar, Josef Václavík, Ota Hájek, Karel Kvapil. Ve výboru byly zastoupeny vedle kopané i ostatní oddíly Sparty - hokej, lehká atletika, házená. Dašice opouštějí bratři Koubkové a Josef Čermák, kteří přestupují do Semtína.

Po roce 1948 dochází i v Dašicích ke sjednoceni veškeré tělovýchovné činnosti, název klubu je nyní TJ Sokol Dašice. Začátkem padesátých let, kdy tělovýchova začala být organizována okolo závodů se mění TJ Sokol na Dynamo Dašice, které je organizováno kolem tehdejšího ÚMEZu. I když se názvy měnily, obětaví funkcionáři a hráči zůstávali. Z funkcionářů to byli Ratman, Kuchař, Hudeček, Šimon, Urbanec, Václavík a další, z hráčů pak Hrušové, Janoušek, Roman Kvapil, Pultar, Karel Kašpar, J. Novotný, Hubálkové, Bednář, Vrána, Prorok, Brandýský, Prášek a další. Na hřišti přibyla pokladna a rozhlasové zařízení.

V roce 1954 byla vytvořena krajská soutěž, do které bylo zařazeno i naše mužstvo. Této soutěže se dále zúčastnila mužstva: Vrdy, Chotěboř, Řečany, České Třebová, D. Ústí n. Orl., Skuteč, Litomyšl, Nemošice, Slatiňany, Lokomotiva Pardubice, Vysoké Mýto. V tomto roce hrálo mužstvo ve složení: J. Novotný, L. Hubálek, K. Kašpar, Opočenský, Hořeňovský, Vrána, Prorok, Kunc, L. Hruša, Brandýský, Janoušek, Prášek, Havlíček, Kvapil, Komárek, Havlík, Urbanec, Remeš. Dašice skončily na 8. místě.

Rok 1955 byl rokem pokračování v krajské soutěži. Do kádru mužstva přibyli noví hráči: J. Hubálek, O. Chmelík a M. Doležal. V soutěži jsme skončili na 6. místě. Mimo mistrovskou soutěž byl hrán krajský přebor Dynama za účasti Dašic, Kladrub, Ústí n. Orl., Bučic. S Ústím jsme vyhráli 5:3 a 3:2, Kladruby jsme porazili vysoko 7:2 a Bučice 3:0. Škoda, že soutěž nebyla dohrána, protože krajský výbor tělesné výchovy a sportu neproplácel úhradu na krytí režie při jednotlivých zápasech.

Z roku 1956 se zachovala jen jména hráčů, kteří tvořili základ mužstva: Doležal, L. Hubálek, K. Kašpar, Prorok, Prášek, Remeš, Kvapil, Krátký, Sirůček, Formánek, J. Hubálek, J. Ríesner.

Z roku 1957 vedle jmen hráčů: Samek, Václavík, Dubnický, L.Hubálek, Doktor, Sirůček, Faltýnek, Kvapil, Petrželka, J. Hubálek, Bleša, Jonák, Pulpit, Sýkora a Flígr, známe i složení tehdejšího výboru: Sládek, Václavík, Hudeček, Ratman, L. Hubálek, Kvapil, Janoušek, Laitman, Kadlec, J. Hubálek, Magda. V tomto roce jsme skončili v soutěži na 4. místě. Byl hrán rovněž spartakiádní turnaj, Čáslav byla poražena 3:2, Chotěboř 3:l, s J. Semtín naše mužstvo prohrálo 3:4. Na hřišti byla postavena nová kabina. Bylo odpracováno na brigádách 154 hodin, jako nejlepší brigádníci jsou zaznamenáni Sládek, J. a L. Hubálkové, Václavík, Bleša, Čuča. V tomto roce byly i značné problémy s dopravou hráčů.

V roce 1959 se hrálo už v I.B třídě v oddělení A, které tvořily oddíly Dašic, Rosic, Lanškrouna, Nemošic, Řečan, Slovanu Pardubice, Litomyšle, KÚNZ Pardubice, Brandýsa, Holic, VCHZ Pardubice C, Dukly Hůrka, Popkovic a RH Pardubice. V mužstvu hrají Samek, Pulpit, Václavík, Dubnický, L. Hubálek, Bleša, Doktor, Sirůček, Faltýnek, Kvapil, Fak, J.Hubálek, Riesner, Jonák, Z. Krátký, V. Marek, Bláha, Kristl, Kordiovský, Prášek. Po skončení podzimního kola se Dašice umístily na 2. místě s 18 body a brankovým poměrem 41:29. Vrací se bratři Koubkové, Uhlíř.

V tom roce se začalo mluvit o výstavbě nové školy, která by se měla stavět na tehdejším hřišti. Až roku 1960 byl určen pozemek pro provizorní hřiště za bytovkami OZS. 9. července bylo hřiště vyměřeno a začalo se s jeho brigádnickými úpravami. Bylo odpracováno na 470 hod, nejvíce Sládek 130, Václavík 90. Kopalo se však ještě na starém hřišti. Mužstvo hrálo v I.A třídě, kam se probojovalo. Byla to zatím nejvyšší třída dašické kopané. Bylo sehráno i několik zápasů na zimním turnaji RH Pardubice. Mužstvo bylo znovu doplněno některými vojáky z dašické posádky. V tomto období opět hraje dorost, jeho hráči budou později tvořit základ prvního mužstva - J. Kašpar, Vinař, Vostrovský, J, Jelínek, Hruša, Seidl.

V lednu 1961 se začalo s výstavbou provizorních kabin u náhradního hřiště, protože na jaře se na něm už mělo začít kopat. Zásluhou obětavců byly kabiny už 28. března předány do užíváni. Pro oddíl to však by1 rok smolný. Na jaře se oddíl umístil v I.A třídě v konečné tabulce na 8. místě, ale v důsledku sestupového systému i z tohoto místa sestoupil do okresní soutěže. To se odrazilo nepříznivě ve stavu mužstva, které se ocitlo v úplném rozkladu. Kádr starého mužstva se rozpadl, posádka z Dašic odešla a s ní i hráči Marek, Pivovarský, Rezek, Navrátil, Zálešák, z dašických odešli na vojnu Pinkas a Opočenský, přestup ohlásil Faltýnek, přestali hrát L. Koubek a ing. Smítko. Poklesl i zájem dašické veřejnosti a zůstala jen hrstka nejvěrnějších fandů.

Od roku 1962 se z Dynama se stává Slavoj. Změna názvu však oddílu nepomohla. Krize pokračovala a oddíl skončil na jaře v okresním přeboru až na 9. místě. Nechybělo mnoho k sestupu do nižší třídy. Až teprve na podzim se podařilo mužstvo konsolidovat. Nezřídka se stalo, že při tréninku se sešlo i na třicet hráčů. Hráčský kádr tvořili Pulpit, Uhlíř, Jiří Václavík, Čuča, František Koubek, Strauss, Kašpar, Riesner, Hubálek, Prášek, Hruša, Ladislav Koubek, Czoka. Průměrné stáří mužstva bylo 24 až 25 let. A to byl dobrý základ, ze kterého mohl trenér Janoušek vycházet. Začala se provádět i příprava v tělocvičně, utvářela se dobrá parta. Za celé podzimní kolo nebyl dašickým vyloučen ani jediný hráč. Z výsledků určitě stojí za pozornost vítězství dašických nad tradičním rivalem, Sezemicemi na jejich vlastní půdě 2:1. Bylo to první vítězství v Sezemicích po více než dvaceti letech. Skončili jsme na podzim na 3. místě jen o bod za vedoucími celky Rosic a Řečan, které měly shodně po 20 bodech. Svým soupeřům na podzim nastřílel Slavoj 35 branek, dostal jich 22. Nejlepšími střelci byli Prášek a Hubálek, každý s 9 brankami. Všechny zápasy na podzim sehráli Pulpit, Kašpar, Prášek s Hruša.

Jaro 1963 začal oddíl hrát s novými posilami, především se opět vrátil L. Hubálek. Hráčům už vcelku bylo jasné, že mají zajištěn postup do tvořící se I.B třídy, a tak už nehráli s takovým elánem. Utvořila se Dukla Dašice, vojáci již za SIavoj nehráli a hráčů byl najednou nedostatek. Po dlouhé době byl vyřešen problém, se kterým se dašická kopaná potýkala od svého prvopočátku - doprava na zápasy. Od OZS byl zakoupen vyřazený autobus. V podzimní části soutěže mužstvo příliš úspěšné nebylo: tři utkání vyhrálo (jeden výsledek s Letohradem byl později změněn v kontumační vítězství Letohradu za neoprávněný start dašického Čuči), dvakrát remizovalo a šestkrát prohrálo. Koncem roku už se naplno začal projevovat nedostatek hráčů i některé rozpory mezi hráči. Mužstvo nakonec po slabých výsledcích v jarním kole 1964 z I.B sestoupilo do okresního přeboru. Ani v tom si však na podzim nevedlo příliš slavně, skončilo až na osmém místě. Trenérem mužstva se stal L. Hubálek. Oddíl stále zápasil s finančními potížemi a snažil se získat potřebné finance pořádáním zábav, sběrem starého železa, prodejem odznaků, požádal o pomoc i místní závody. Dále se pokračovalo s výstavbou nového hřiště a kabin. Z dašických závodů poskytuje kopané největší pomoc cukrovar, v jehož řediteli ing. Holečkovi měla dašická kopaná po dlouhá léta spolehlivého a obětavého funkcionáře.

Bilance jara roku 1965 není příliš radostná. Slavoj skončil v okresním přeboru na osmém místě, dorost byl v okresní soutěži šestý. Na podzim se našim vedlo lépe, skončili pátí a dorostenci čtvrtí. Nejlepšími střelci byli Holeček s osmi brankami a Vinař se sedmi. Plný počet zápasů sehráli Ladislav Pulpit, Ladislav Hubálek, Lebeda a Holeček. Cílem se stalo probojovat se opět do I.B třídy. Práce na budování nového hřiště pokračovaly pomalým tempem, upravovala se hrací plocha na provizorním, aby se na něm dalo vůbec hrát. 22. května 1965 tragicky opustil řady dašických sportovců dobrý hráč a kamarád Josef Riesner.

Do I.B třídy se Dašice v roce 1966 ještě neprobojovaly, na jaře skončily čtvrté. Nejlepším střelcem byl stále Holeček se 7 brankami, nejpilnějšími hráči Hubálek, Vostrovský, Jelínek, Kašpar. V dorostu vyrůstalo několik dobrých talentů a tak mužstvo šlo s nadějemi do sezóny 1966-1967.

Na přelomu září a října 1967 se v Dašicích hrál mezinárodní fotbal. Soupeřem našich fotbalistů bylo mužstvo Einheit Frauenstein z NDR, účastník I. třídy drážďanského kraje. Zápas hraný v přátelském duchu skončil nerozhodně 3:3. Našim hostům se nepodařila odveta za prohrané utkání u nich doma, kde je naši porazili 6:3.

V roce 1967 se splnil cíl dašických fotbalistů, po létech se opět dostat nahoru. Družstvo na jaře zakončilo vítězně okresní soutěž, postoupilo do I.B třídy „Orlicko“ a ani zde si nevedlo špatně. Ke všeobecnému překvapení nováček soutěže Slavoj Dašice přezimoval na prvním místě tabulky před celky Chocně, Svitav, Králík, Svitav-Lánů,, Litomyšle, Moravské Třebové, VCHZ C, Dolní Dobrouče a Březové! Nejlepšími střelci byli Holeček 9, Vinař 8, Hruša 4, Vostrovský 2, Hubálek ml. 2. Všechny zápasy sehráli Vostrovský, Hubálek st., Jelínek, Kašpar, Oldřich Holeček a Vinař. V tomto roce vystřídal ve funkci dlouholetého předsedu oddílu pana Sládka pan Václavík. 3. prosince se však stal novým předsedou oddílu Vlastimil Sirůček.

Na jaře 1968 si naši vedli na nováčka dále velmi úspěšně, skončili celkově na třetím místě. Ale dlouhé a namáhavé ježdění za soupeři (i více než 100 km jedna cesta) oddíl finančně vyčerpávalo a tak požádal o přeřazení do chrudimské I.B třídy a bylo mu vyhověno. V této skupině byli našimi soupeři VCHZ C, Slovan, Světlá n. S., Jiskra Heřmanův Městec, Sokol Chroustovice, Spartak Slatiňany, Elite Chrudim, Dukla Bílek, Sokol Nemošice, Start Rosice n. L., Ramo Pardubice, Transporta Chrudim B. Ještě před zahájením soutěže byly sehrány přátelské zápasy s ligovým dorostem RH Pardubice, prvním mužstvem RH Pardubice, Spartakem Opočno a v průběhu soutěže s Ředicemi. Umístili jsme se na podzim třetí, nejlepší mušku měli Vinař 6 a Hubálek ml. 4. Všechny zápasy sehráli Hubálek st. Kříž, Kašpar, Vinař a Hruša. V tomto roce hrál i dorost a žáci, ale v jejich skupinách nebyly sehrány všechny zápasy. Práce na novém hřišti se už pomalu blíží k závěru, stále byla obětavě udržována hrací plocha na provizorním hřišti tak, aby se dalo vůbec hrát.

V roce 1969 žáci soutěž dokončili na pátém místě. Získali i cenné třetí místo na turnaji k 50 letům sezemické kopané. I dorost měl zase po letech dostatek hráčů. Byl to výsledek předešlé dobré práce Josefa Řípy se žáky. Dorostenci se umístili také na pátém místě. První mužstvo však nebylo tak úspěšné. Na jaře se mu nepodařilo udržet třetí místo z podzimu a skončilo osmé. Mezi nejlepší střelce se opět zařadili Miroslav Vinař 10, Ivan Hruša 8 a Jiří Prášek 5. Všechna utkání sehráli Hubálek, Jelínek, Kašpar, Hruša, Matalík, Miloslav Vostrovský. Podzimní soutěž jsme zahájili opět v chrudimské I.B. Skončili jsme o něco lépe než na podzim, byli jsme s 10 body sedmí. Všechny podzimní zápasy sehráli Matalík, Hubálek, Jelínek, Vinař a Hruša, o branky se rozdělili Hruša 7, Vinař 4, Vostrovský 3, Prášek 2 a Jelínek l branka. Práce na novém hřišti vstoupily do závěrečného stadia, byly dokončeny kabiny, ohrazení, oplocení hřiště a dokončovala se úprava hrací plochy tak, aby v jubilejním roce dašické kopané mohlo být hřiště konečně otevřeno.

Na schůzi 5. ledna 1970 se dašická kopaná po letech reorganizací vrací opět k tradičnímu předválečnému názvu Sparta. Oficiální název zní: Tělovýchovná jednota OZS Dašice, Sparta, oddíl kopané. Důležité bylo, že spojením Sparty s Opravnami zemědělských strojů získal oddíl po letech dobrého patrona a určitou materiální jistotu. Mistrovskou soutěž Sparta skončila na pátém místě se ziskem 20 bodů. Nejlepšími střelci na jaře byli Josef Kábele 4 a Jiří Prášek 3.

Sezónu 1970-1971 zahajujeme neúspěšně, se ziskem 6 bodů za celý podzim. V lednovém přestupním termínu k nám do Dašic přichází staronový hráč a nový trenér Oldřich Bleša z Transporty Chrudim. Je to nejen hráčská posila, ale také úspěšný trenér. Na jaře se poctivě trénovalo a bylo to znát na výsledcích. Sparta se zachránila v I.B třídě. Tuto sezónu hráli tito hráči: Ladislav Matalík, Bohuslav Pavlas, Ladislav Hubálek st., Jiří Jelínek, Miloslav Vostrovský, Ivan Hruša, Oldřich Bleša, František Zamastil, Josef Kašpar, Petr Kareš, Ladislav Hubálek ml., Zdeněk Šenk, Josef Marek, Josef Vrbický.

V sezóně 1971-1972 Sparta zůstala v I.B třídě, ale byla zařazena do skupiny Chrudimsko. Do družstva přišli Václav Toušek, Zdeněk Turek, Jindřich Šenk, Petr Kopeček, Kříž, Alč, znovu začal kopat Jirka Prášek. Tuto sezónu hrajeme v pohodě a jen málo chybí k postupu do I.A třídy.

Sezónu 1972-1973 opět hrajeme v Chrudimsku. I v této sezóně patřilo naše mužstvo k předním celkům soutěže. Kádr hráčů se nezměnil a dobrá patra v kolektivu dávala záruku, že se snad v budoucnosti probojujeme do I.A třídy.

Přes veškeré úsilí výboru se sezóna 1973-1974 nevydařila. Pro fluktuaci některých stabilních hráčů a špatnou tréninkovou morálku opouští Sparta soutěž řízenou krajem a po nepřetržité sérii sedmi sezón sestupují naši fotbalisté do okresního přeboru. Tuto sezónu hraje na našem hřišti svou soutěž další fotbalový klub, vojenská Dukla Dašice. Také Dukla nehraje to, co je v jejích možnostech a proto po dohodě funkcionářů Sparty a Dukly dochází na konci roku 1974 k sloučení obou oddílů.

Sezóna 1974-1975. Dochází k realizaci sloučení Dukly se Spartou. Většina fotbalistů vojenské základní služby přešla do našeho oddílu a pod hlavičkou Sparta B hrají okresní soutěž. Účelem tohoto postupu bylo umožnit hrát některým vojákům za první mužstvo a tím posílit naděje hrát opět vyšší soutěž. Mužstvo sice hrálo v popředí tabulky, ale postup se nepodařilo vybojovat. Po zhodnocení celé sezóny se s ohledem na zvýšené náklady na činnost obou mužstev dospělých přestalo uvažovat o udržení B mužstva v soutěži.

V období let 1975 až 1980 patří Sparta Dašice ke stálým mužstvům okresního přeboru, kde se pravidelně umisťuje v popředí tabulky. Vychovala si svůj kádr mladých fotbalistů a hraje prakticky se svými odchovanci. Kádr je sestaven takto. Brankáři: Václav Toušek, Ladislav Martínek, obránci: Ladislav Adensam, Jindřich Šenk, Jaroslav Matalík, Jiří Jelínek, Ivan Hruša, Milan Hora, záloha a útok: Ladislav Hubálek, Josef Marek, Zdeněk Turek, Josef Kábele, Miroslav Vinař, Zdeněk Šimon, Bohuslav a Jiří Pavlasové, Jaroslav a Jiří Horové, Ladislav Provazník a další. Trenérem je pan Bátovský, v dorostu pan Linhart.

Ke konci sezóny 1984-1985, kdy hrála Sparta svoji první sezónu v I.B třídě Hradecko, se na dašickém hřišti zlepšily podmínky pro diváky. Nový hlasatel Pavel Šimek měl připraveny přehledné zprávy z minulých zápasů, pomalu se rozjíždělo občerstvení pro diváky, které zajišťovali pan Weniger a František Slavík. Vše směřovalo k oslavám 65. výročí založení klubu. Připravovala se přátelská utkání na mezinárodní úrovni. Oslavy proběhly v termínu 24. až 27. srpna 1985. Stará garda odehrála přátelský zápas s Mostostavem Wroclav (tento podnik stavěl dašické Mrazírny), první mužstvo s Hafe Budapest (podnik budující stříkací linku v OZS Dašice). Toto utkání skončilo 2:1 pro domácí. V následující sezóně nám naši pohostinnost maďarští hosté opětovali. Vše organizačně zvládl tehdejší výbor pod vedením Františka Vaňka.

V této sezóně se oslavovalo i v mládežnické kategorii. Starší žáci se stali přeborníkem okresu a na příští sezónu se stali spolu s mladšími žáky účastníky I. třídy krajské soutěže „D“. Sice se naše mužstva udržela v této soutěži pouze jednu sezónu, ale i tak to byla pro trenéry i pro mladé hráče dobrá zkušenost.

Sparta hrála v I.B třídě pět sezón. Zlomové období nastalo v sezóně 1988-1989, kdy hráči zcela ztráceli motivaci, vázla komunikace mezi hráči a trenérem. Výsledkem byla rezignace trenéra Josefa Marka, jeho úlohu převzal Jaroslav Hora jako hrající trenér. Hráčský kádr, který se zasloužil o pětileté působení v I.B třídě: brankáři Martin Pulpit a Pavel Schejbal, obránci Roman Král, Jaroslav Hora, Josef Marek, Jiří Pavlas, Jiří Hora, záložníci a útočníci Zdeněk Šimon, Pavel Štěnička, Jaroslav Matalík, Jiří Šimon, Milan Hora, Ladislav Provazník, Josef Brunovský, Ladislav Hubálek, hrající trenér Josef Marek, vedoucí družstva Josef Kašpar.

Na začátku roku 1988 byla svolána výroční schůze fotbalového oddílu s volbou nového výboru. Předseda František Vaněk, členové výboru Ladislav Hubálek st. Ladislav Hubálek ml. (doprava), Jiří Hubálek, Luděk Chmelař (občerstvení), Jiří Neubauer (pokladník), Josef Kašpar (sekretář), Jiří Hora, Josef Marek. Po třiceti letech práce ve výboru skončili dlouholetí funkcionáři, hospodář Josef Václavík a František Sládek. V tomto období výbor odsouhlasil vybudování občerstvení na hřišti. Úkolu se zhostili Jiří Hubálek a Luděk Chmelař, kteří pod názvem „Chmelhuba“ začali provozovat občerstvení na fotbalovém hřišti.

Než se rozběhla sezóna 1989-1990, tak v létě výbor společně s hráči připravili důstojnou oslavu šedesátých narozenin Ladislavu Hubálkovi st., dlouholetému hráči a posléze funkcionáři oddílu, který ve svých nejlepších fotbalových letech hrával divizi v Holicích. Dobrou investicí se ukázalo povolání nového trenéra. Oldřich Bleša, bývalý hráč a trenér Sparty Dašice zaskočil, aby nám pomohl vrátit se do I.B třídy, což se po dvou sezónách působení v okrese podařilo. Potom se vrátil zpět do Chrudimi, kde jako trenér I. třídy trénoval na Transportě.

Kdo se o postup do I.B třídy Chrudimsko zasloužil: trenér Bleša, brankář Martin Pulpit, Jaroslav Hora, Milan Hora, Jaroslav Matalík, Martin Turek, Petr Havránek, Nadrchal, Pavel Štěnička, Michal Prorok, Jiří Vitman, Roman Král, Pavel Strakoš, Jiří Pavlas, Josef Brunovský, Ladislav Provazník, Pavel Bolehovský, Alois Langr, Luboš Opiela, Pavel Schejbal ml., Josef Marek, Ladislav Hubálek, vojáci - Karlík, Kollár, Kovačik.

I.B třídu Chrudimsko jsme hráli jenom dvě sezóny. Po návratu do okresního přeboru byla sezóna 1993-1994 pro dašický fotbal zlomová, což se ukázalo až v dalších letech. Do soutěže bylo přihlášeno B družstvo Sparty a v našem městě jsme najednou měli tři fotbalová družstva: dospělých Čechie Dašice a dvě družstva Sparty Dašice. Dorost nebyl přihlášen a přešel do B družstva.

Postupem času a změnou podmínek v naší ekonomice se ztrácel zájem o práci ve výboru fotbalového oddílu a i ve výboru TJ OZS Sparta Dašice. Veškerá tíha práce zůstala pouze na p. Kašparovi, Neubauerovi a Horovi. Na dašický fotbal dolehla krize. Hráčská kvalita se rozmělnila do třech kolektivů a výsledek se dostavil. Po čtyřech sezónách v okresním přeboru jsme sestoupili do III. třídy Holicko. Nemalou měrou se na tomto smutném období podílela i neutěšená finanční situace v oddíle, která souvisela se značnými potížemi stávajících sponzorů. S odstupem času lze konstatovat, že zvednutí výkonnosti a hráčské pohody mohl přivést pouze nový trenér z jiného prostředí, na kterého se však nepodařilo zajistit finanční prostředky. Ale i za takhle těžkých podmínek výbor oddílu udržel mládežnickou kopanou. Dorost, starší žáci i mladší žáci trénovali pod vedením aktivních hráčů, kteří s mládežníky dosahovali dobrých výsledků v okresních soutěžích.

V roce 1999 jsme se rozloučili s dlouholetým členem výboru fotbalového oddílu Františkem Sládkem, který zemřel ve věku nedožitých 86 let.

Již první sezóna ve III. třídě ukázala, že po odchodu několika hráčů zůstalo dobré jádro kolektivu, které po vhodném doplnění mladými hráči je schopno bojovat o návrat do okresního přeboru. K postupu však vždy chyběl pověstný závěrečný krůček.

Až pátá sezóna 2001-2002 konečně vyšla. Mohl se oslavovat postup a to dokonce hned dvou družstev! Mužstva Sparty Dašice A i B s přehledem vyhrála své soutěže, což se v okresním a snad ani v krajském měřítku už dlouho nestalo. Sparta A vyhrála III. třídu Holicko s náskokem sedmi bodů před druhými Ředicemi. B družstvo Sparty, které se z větší části skládá z hostujících hráčů Čechie, vyhrálo skupinu IV. třídy Holicko s náskokem šesti bodů před SKP Pardubice. Hned první sezóna po přihlášení do soutěže tedy stoprocentně vyšla.

Hráči, kteří se podíleli na postupu Sparty Dašice A (v závorce počet odehraných zápasů v sezóně): Špaček Jaroslav (26), Hora Jaroslav (26), Paus Karel (25), Morávek Ivan (24), Šibal Jaroslav (24), Hora Milan (23), Kašpar Pavel (23), Metelka Jiří (23), Sládek Zdeněk (23), Šafařík David (19), Zamastil Jiří (18), Čermák Pavel (13), Hruša Vít (11), Vinař Tomáš (10), Kučera Petr (6), Bruder Martin (5), Prorok Michal (5), Kabeláč Petr (4), Cabicar Radek (3), Lohner Martin (3), Strakoš Pavel (3), Polák Michal (2), Šafář Honza (2), Hora Radek (1), Šplíchal Jaroslav (1), Volek Josef (1). Nejlepší střelci: Paus Karel 14, Zamastil Jiří 11, Špaček Jaroslav 8, Morávek Ivan 7, Kašpar Pavel 6, Šibal Jaroslav 5, Kabeláč Petr 4, Šafařík David 4, Hruša Vít 2, Sládek Zdeněk 2.Vinař Tomáš 2.

Hráči, kteří se podíleli na postupu Sparty Dašice B: Prorok Michal (24), Cabicar Radek (22), Kašpar Karel (21), Vinař Rosťa (21), Čermák Pavel (20), Kulhánek Josef (20), Kabeláč Petr (19), Marek Josef (19), Endr Marek (18), Borovec Petr (17), Vinař Tomáš (17), Kulhavý Miloslav (16), Šibal Jaroslav (15), Pavlas Jiří (14), Kábele Dan (11), Zamastil Jiří (9), Bruder Martin (6), Kučera Petr (5), Lohner Martin (5), Šafář Honza (4), Plevák Tomáš (4), Král Marcel (3), Toušek Pavel (3), Hubálek Ladislav (2), Vitman Jiří (2), Hora Radek (1), Kašpar Pavel (1), Morávek Ivan (1), Paus Karel (1), Sládek Zdeněk (1), Šafařík David (1), Špaček Jaroslav (1), Volek Josef (1). Nejlepší střelci: Kabeláč Petr 25, Prorok Michal 14, Vinař Tomáš 10, Zamastil Jiří 10, Čermák Pavel 6, Kulhánek Josef 5, Vinař Rosťa 4, Marek Josef 3, Šibal Jaroslav 2, Borovec Petr 1, Kábele Dan 1.

Družstvo Sparty A trénoval a současně hrál Jaroslav Hora a ve funkci vedoucího družstva zaskakoval sekretář oddílu Josef Kašpar. Sparta B trénovala pod vedením také hrajícího trenéra Josefa Marka. Ten již dávno překročil „padesátku“ a jeho výkony na hřišti a přístup k tréninkům se musí o to víc ocenit. Vedoucím družstva u B je Rosťa Vinař.

Je třeba podotknout, že fotbalové hřiště je v současné době využíváno prakticky každý den v týdnu. Ve všední dny trénují mladší žáci, dorost, B mužstvo, A mužstvo. Začala ho využívat i Základní škola Dašice pro svoji výuku. V týdnu využije tedy služby dašického sportoviště přibližně 250 převážně mladých lidí.

Nakonec bychom chtěli vzpomenout na některé hráče, kteří v minulosti hráli nejen na dašických hřištích:

Luděk Procházka, hráč ligových SK Pardubic, zároveň výborný hokejista, který pomohl pardubickému mužstvu do první ligy,

Zdeněk Horák, z Dašic přestoupil do AFK Pardubice, které v té době hrály divizi,

bratři Lubomír a Pavel Koubkovi, po odchodu z Dašic hráli v Explosii Semtín českou ligu,

Jiří Prášek, měla o něho zájem i pražská Sparta, hrál druhou nejvyšší soutěž za Tatran Pardubice a pomohl Pardubicím vybojovat 1. ligu basketbalu, basketbal hrál na mnoha mezinárodních turnajích,

Oldřich Bleša, z Dašic přestoupil do Transporty Chrudim, kde léta hrál i trénoval,

bratři Jiří a Ladislav Hubálkovi, hráli za Jiskru Holice

Ivan Hruša, hrál za Jiskru Holice a Transportu Chrudim

Oldřich Holeček, měla o něho zájem Viktorie Žižkov, ale dal přednost studiu na ČVUT

Jiří Kovařík, hrál za VCHZ Pardubice, Duklu Tachov, pak za Vysoké Mýto, krátký čas působil v Rakousku, byl trenérem mužstva ČSSR v sálové kopané na turnaji v jižní Americe,

Tomáš Meller, brankář AFK Chrudim.

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode