Věnováno památce našich předků

Znak města

Privilegium o povýšení na město i udělení znaku vydal císař Karel I. dne 6. března 1917. Ve skutečnosti však jenom polepšil (tj. provedl změny) a potvrdil starý znak, kterého Dašice užívaly již od 16. století.

 

Popis znaku

 

Současná formulace popisu znaku:

Na červeném štítě je doleva*) obrácený stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí**), zlatým vyplazeným jazykem a zlatou korunou na hlavě. Štít obklopuje ozdobná bronzová obruba a na horním okraji spočívá stříbrná zděná koruna s pěti stínkami***).

 

Německý text popisu znaku uvedený v originálu privilegia:

Ein roter Schild, in welchem ein nach links gewendeter doppelt geschwänzter silberner, golden bezungter und ebenso gewassneter und gekrönter Löwe erscheint. Den Schild umgibt eine bronzefarbene ornamentierte Einfassung. Aus dem hauptrande ruht eine silberfarbene Mauerkrone mit fünf sichtbaren Zinnen.

 

--------

*) Popis podle heraldických pravidel se provádí z pohledu nositele znaku nebo erbu (dříve byla heraldická figura např. vyobrazena na neseném obranném štítu), tudíž je stranově obrácený oproti pohledu pozorovatele. Z toho vyplývá, že například lev na státním znaku České republiky je heraldicky "obrácen doprava", lev na znaku města Dašice je heraldicky "obrácen doleva".

**) Zlatou zbrojí se v tomto případě rozumí zlaté drápy.

***) Stínka je stavební prvek, horní část hradby v podobě čtvercové nebo obdélníkové nástavby.

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode