Věnováno památce našich předků

Karel Kučera

básník, překladatel
* 30. září 1854 - Luštěnice u Mladé Boleslavi
† 11. října 1915 - Dašice

V Dašicích se seznámil s dcerou místního továrníka Anastazií Vosáhlovou, s níž se v roce 1890 oženil. Velká svatba se konala v Dašicích, přijel na ni básník Otakar Mokrý i Kučerův přítel Jaroslav Vrchlický. Od té doby byl Kučerův osud svázán s Dašicemi. Vykonával funkce c. k. školního rady a člena české akademie císaře Františka Josefa i pro vědy, slovesnost a umění. Jeho syn, ing. Karel Kučera, narozený v Dašicích 5. června 1891 byl odborným radou ministerstva techniky a dopravy.

Napsal: Básně Karla Kučery (Praha, 1882), Zapadlé hvězdy, sbírka básní věnovaná Jaroslavu Vrchlickému (Praha, 1890). Později se plně věnoval překladům norského dramatika H. Ibsena. Přeložil jeho dramata Rosmersholm, Stavitel Solness, Brand, Peer Gynt.

Karel Kučera je pochován na dašickém hřbitově.

 

 

 

Ve výtisku této knihy je vepsáno věnování: "Milému panu odb. učiteli Josefu Toucovi a jeho vážené paní choti v paměť na svého dobrého + švakra K. Kučeru v přátelské oddanosti věnuje Josef Vosáhlo". Vpisovatel, Josef Vosáhlo, je synem továrníka Josefa Vosáhly. Adresát, Josef Touc, je učitel a spisovatel Josef Svatopluk Touc.

 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode