Věnováno památce našich předků

Dašické kalendárium
14. století

 

1318 První dochovaná písemná zmínka o Dašicích - v pozůstatcích desk zemských se připomíná Blažej z Dašic, že byl přepaden Radslavem z Chrasti "in via pacis" (na pokojné cestě) a byla mu učiněna škoda na koních a bojové zbroji ve výši 50 hřiven stříbra.
1322 V pozůstatcích desk zemských je uveden Bohuslav z Dašic, který byl k soudu pohnán od Voka z Rotenštejna, že jemu dal za koně dobrého koně přesazeného, čímž jemu povstala škoda 10 hřiven stříbra méně jednoho lotu, an kůň onen zdechl.
1325 Připomínají se Ctibor a Ješek, vladykové z Hedčan.
1347 Připomíná se Bohuslav z Dašic jako mnich kláštera opatovického. Téhož roku měl být uveden opatem podlažickým do konventu opatovického, jako jeho plnoprávný člen.
1349 První písemná zmínka o existenci dašického kostela.
1398 Připomíná se Jan Tele z Dašic na Babíně.
1360 Mikuláš z Barchova, jako člen královské kanceláře Karla IV., byl na papežském dvoře v Avignonu. Jeho erb, kohout, je vytesán na hradě Lauf.
04. 09. 1398 Budiš z Dašic prodal Dašice společně se sousedními Kostěnicemi Bočkovi z Kunštátu, řečenému z Poděbrad.

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode