Věnováno památce našich předků

Dašické kalendárium
20. století

 

08. 10. 1907 Narodila se v Dašicích Květoslava Petrušková, později provdaná Valášková, varhanice a učitelka hry na klavír v Dašicích. Mezi jejími žáky byl také její synovec, skladatel Jaromír Vomáčka. Zemřela v Rybitví 14. června 1995.
15. 02. 1908 Zemřel v Praze na Smíchově Jan Esop, stavební inženýr. Narodil se v Dašicích 9. ledna 1825.
13. 05. 1908 Byla slavnostně zahájena autobusová doprava poštovními autobusy na prvních autobusových poštovních linkách v Rakousku-Uhersku mezi Pardubicemi a Bohdančem a Pardubicemi a Holicemi. Toho dne v osm hodin ráno vyjely od starého pardubického vlakového nádraží čtyři autobusy směrem na Holice, z toho dva přes Dašice a druhé dva přes Sezemice. Z Holic pak všechny čtyři projely Pardubicemi do Bohdanče, kde byly slavnostně přivítány. Pravidelná přeprava osob na linkách Pardubice-Holice a Pardubice-Bohdaneč byla zahájena následujícího dne.
13. 04. 1912 Narodil se v Dašicích František Běloun, pedagog, matematik. Zemřel 4. srpna 1992.
16. 04. 1912 V Dašicích byla zřízena vedlejší telefonní ústředna.
29. 05. 1913 Bohumil Pelant, strojní technik z Dašic, se dopisem obrátil na Josefa Prokopa, jako předsedu Aviatického družstva v Pardubicích, s prosbou o finanční podporu při realizaci svého vynálezu, stabilizačního zařízení pro letouny. Odpověď Aviatického družstva není známá.
30. 12. 1913 Zemřel v Chrudimi dašický rodák Josef Štěpánek, učitel v Chrudimi, pedagogický autor a spisovatel pro mládež.
28. 10. 1918 O čtvrté hodině odpolední došla do Dašic zpráva o státním převratu. Obyvatelstvo se shromáždilo na náměstí, průvodem prošlo městem a potom na náměstí vyslechlo projev odborného učitele J. S. Touce.
04. 11. 1918 Byl uspořádán průvod městem, při kterém bylo "pohřbeno" Rakousko-Uhersko symbolickým vhozením rakve do řeky Loučné z Ovčího mostu.
25. 01. 1920 Narodil se v Dašicích Josef Janiš, vlastivědný pracovník, zakládající člen Klubu přátel Pardubicka, nositel Medaile města Pardubic. Zemřel v Pardubicích 17. března 2015.
24. 09. 1922 První návštěva presidenta T. G. Masaryka v Dašicích. Podruhé navštívil Dašice 23. května 1929.
01. 08. 1923 Byla zahájena stavba kasáren. Dokončena byla v červnu 1925.
23. 03. 1923 Narodil se v Dašicích Jaromír Vomáčka, hudební skladatel a klavírista. Zemřel v Praze 7. července 1978.
04. 11. 1924 Do Bohdanče a do Dašic byly přemístěny části pardubického 8. jezdeckého pluku.
04. 02. 1925 V městském útulku byla otevřena bezplatná lékařská poradna pro děti do 15 let.
1926 Byl odhalen pomník 64 padlým v první světové válce.
18. 04. 1929 Zemřel v Dašicích Salomon Čamperlík, majitel továrny na reklamí stuhy.
27. 04. 1929 Zemřel v Dašicích František Klapka, zakladatel a náčelník Sokola v Dašicích.
25. 05. 1929 Druhá návštěva presidenta T. G. Masaryka v Dašicích, zaměřená zejména na prohlídku nových kasáren. Poprvé navštívil Dašice 24. září 1922.
03. 12. 1929 Narodil se v Dašicích Prof. Ing. Miroslav Tuček, CSc., finančník, národohospodář, pedagog, po listopadu 1989 první generální ředitel Investiční banky. Zemřel v Praze 22. května 2017.
29. 08. 1929 Zemřel v Dašicích Josef Vomáčka, truhlářský mistr, spoluzakladatel Sboru dobrovolných hasičů v Dašicích.
22. 07. 1930 V nedaleké Dolní Rovni se konala svatba Marie Udržalové, dcery tamního rodáka, ministerského předsedy Františka Udržala, s docentem techniky dr. Josefem Žďárským, synem řídícího učitele v Dašicích. Svatby se zúčastnil i přítel Františka Udržala, prezident T. G. Masaryk s dcerou Alicí.
01. 05. 1931 Byl zahájen provoz na soukromé autobusové lince Pardubice - Dašice.
05. 05. 1931 V noci byla vyloupena obecní pokladna. Ukradeno bylo 23.968 korun. Pachatelé nebyli dopadeni.
17. 06. 1937 Byly automatizovány vedlejší telefonní ústředny Dašice, Sezemice, Dražkovice, Dříteč a Rosice nad Labem.
1937 Zemřel v Pardubicích Josef Šura, bývalý vrchní ředitel Rolnického akciového cukrovaru v Dašicích, v němž působil od roku 1882.
1942 Nacisté odvedli devět Židů z Dašic do koncentračního tábora v Terezíně, kde všichni zahynuli.
01. 10. 1944 Zemřel v Dašicích Ludvík Hora, dašický farář, děkan a konsistorní rada. Narodil se v Pardubicích 19. srpna 1865.
24. 01. 1945 Při transportu smrti bylo vyhozeno z vlaku u Dašic devět mrtvých vězňů.
06. 05. 1945 Němci odvezli z Dašic do Pardubic 35 osob jako rukojmí.
08. 05. 1945 Německá posádka opustila dašická kasárna, přitom propustila 80 rukojmí z okolních vesnic.
15. 11. 1945 Byla otevřena obecní knihovna, která měla v té době 10 tisíc knih.
02. 04. 1946 Zemřel v Třebíči František Palata, středoškolský profesor, básník. Publikoval latinsky, překladatel do latiny, přebásnil do latiny Erbena, Nerudu, Vrchlického, Sládka, Machara aj. Narodil se ve Velkolánském 26. prosince 1870.
30. 06. 1956 Zemřel v Praze Prof. MUDr. František Bažant, stomatolog, zakladatel zubní kliniky lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Narodil se v Dašicích 13. března 1875.
01. 03. 1957 Byl zřízen nový poštovní úřad.
1959 Zemřel v Senohrabech dašický rodák Josef Rohleder, dlouhá léta první republiky a na začátku protektorátu farář v Bohdanči, od roku 1932 náměstek starosty města, poté arciděkan v Jičíně.
11. 09. 1960 Byl položen základní kámen ke stavbě nové školy, později nazvané Základní devítiletá škola Josefa Hybeše.
1968 Zemřel Jaroslav Tomášek, akademický malíř, odborný učitel kreslení na měšťanské škole v Dašicích.
23. 10. 1977 V Dašicích proběhla dvoukolová soutěž v motocyklových soutěžích, tzv. „Dašická šestidenní“.
07. 07. 1978 Zemřel v Praze Jaromír Vomáčka, hudební skladatel a klavírista. Narodil se v Dašicích 23. března 1923.
11. 02. 1990 Bylo uvedeno do provozu nové kino, zřízené v části objektu hospody Na Ostrově.
1990 Starostou byl zvolen Ivo Opočenský.
04. 08. 1992 Zemřel František Běloun, pedagog, matematik. Narodil se v Dašicích 13. dubna 1912.
1994 Starostou byl zvolen Jiří Halíř.
14. 06. 1995 Zemřela v Rybitví Květoslava Valášková, varhanice a učitelka hry na klavír v Dašicích. Mezi jejími žáky byl také skladatel Jaromír Vomáčka. Narodila se v Dašicích 8. října 1907.
22. 11. 1996 Byl uveden do provozu rekonstruovaný úsek dopravních komunikací přes náměstí T. G. Masaryka.
13. 09. 1997 Starosta Jiří Halíř slavnostně otevřel nově zrekonstruované náměstí T. G. Masaryka.
1998 Starostou byl opětovně zvolen Jiří Halíř.
20. 08. 1999 100 let starý most přes řeku Loučnou, spojující ulice Palackého a Jungmannova (místními nazývaný "Hybešův most"), byl nahrazen novým železným.
30. 11. 1999 V Rokytně se konala ustavující schůze mikroregionu "Loučná", který tvořily obce Časy, Dašice, Choteč, Kostěnice, Lány u Dašic, Rokytno, Sezemice, Slepotice, Spojil a Úhřetická Lhota.
12. 12. 1999 V kostele Narození Panny Marie byl posvěcen nový prapor města Dašice, a to za účasti královéhradeckého biskupa Karla Otčenáška, senátora Františka Bartoše a poslankyně Aleny Páralové.
20. 02. 2000 Představitelé města převzali od předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause rozhodnutí o opětném povýšení Dašic na město.

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode