Věnováno památce našich předků

Dašické kalendárium
17. století

 

1631 30. července - Ferdinand II. potvrzuje pernštejnská privilegia a uděluje Dašicím dva výroční trhy, v pondělí po neděli Cantate a v den před sv. Michalem, jakož i trh na vlnu v pondělí po sv. Ludmile.
1635 Jezuité žádají, aby císař poslal vojsko na obyvatele Dašic, že dosud nepřestali slavit 6. červenec.1)
1638 7. srpna - Ferdinand III. povoluje Dašicím nový výroční trh v úterý po sv. Jakubu a čtyři trhy na dobytek - ve středu po sv. Třech králích, ve středu Povýšení sv. Kříže, ve středu po neděli Jubilate a ve středu po sv. Martinu.
1638 3. října - Ferdinand III. potvrzuje pernštejnská privilegia a privilegia Ferdinanda II. s podmínkou, že nekatolíci nebudou přijati do obce.
1682 Bylo přikázáno, "aby si každý byl na svůj pasoucí se dobytek pozoren; kdo by zajal ve svém obilí cizí dobytek, majitel zvířete zajmutého dá z kusu 6 kr., kdyby dcerka neb čeládka sousedská byla na louce s dobytkem postižena, zaplatí trest 30 kr."
1692 12. července - Dašický purkmistr a konšelé se ohradili dopisem hejtmanovi, aby čtvrtý jarmark v Hrochově Týnci byl pořádán na den sv. Tomáše, poněvadž "našemu jarmarku svatováclavskému na velikou překážku a újmu jak důchodu J. M. C., tak také městýsi našemu škoda nemalá, ale veliká by pocházela. Kdyby ale týž jarmark po našem držán býti chtěl, s tím dobře spokojeni býti chceme."

 

1) - Petr Skalník: "6. červenec  - k ustanovení státního svátku mistra Jana Husa v prvorepublikovém Československu", Magisterská diplomová práce, Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Historický ústav, 2013

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode