Věnováno památce našich předků

Dašické kalendárium
18. století

 

23. 02. 1726 Karel VI. potvrzuje předchozí privilegia s podmínkou, že neplatí pro nekatolíky.
20. 03. 1748 Marie Terezie potvrzuje privilegia, která byla Dašicím udělena jejími předchůdci.
12. 07. 1758 Bitva o Dašice v době tzv. sedmileté války (1756-1763) mezi pruskými a rakouskými husary ("...jedni po druhých skrze Dašice se honili, po sobě stříleli, skrze rynk jedni druhý proháněli..."). Dašice dostali do rukou Prusové.
20. 03. 1783 Narodil se v Dašicích Josef Herzan, pedagog, kazatel a kutnohorský arciděkan. Zemřel v Kutné Hoře 14. dubna 1844.
08. 03. 1785 Josef II. potvrzuje předchozí privilegia a povoluje tři nové výroční trhy na přízi ve dnech 10. února, 24. dubna a 13. prosince.
10. 05. 1793 František II. potvrzuje privilegia, která byla Dašicích udělena jeho předchůdci.

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode