Věnováno památce našich předků

Dašické kalendárium
19. století

 

08. 05. 1805 František II. povoluje Dašicím dva trhy na dobytek ve středu po Popelci a ve středu před sv. Jakubem.
04. 01. 1813 Narodil se v Dašicích MUDr. Josef Esop, městský lékař v Novém Bydžově, kde byl i starostou, okresní starosta a říšský poslanec, beletrista. Zemřel v Novém Bydžově 14. května 1880.
09. 01. 1825 Narodil se v Dašicích Jan Esop, stavební inženýr. Zemřel v Praze na Smíchově 15. února 1908.
27. 09. 1827 Na náměstí vznikl požár, který zničil 36 stavení. Oheň, hnaný silným větrem, se přenesl i do Velkolánského, kde lehlo popelem osm stavení.
14. 08. 1843 Shořela škola stojící u kostela a s ní 24 stavení.
14. 04. 1844 Zemřel v Kutné Hoře Josef Herzan, pedagog, kazatel a kutnohorský arciděkan. Narodil se v Dašicích 20. března 1783.
13. 07. 1850 V Dašicích bylo poprvé voleno místní obecní zastupitelstvo.
26. 01. 1853

Zemřel dašický farář Karel Vlk. Byl ustanoven v roce 1852, v Dašicích působil tedy velice krátce. Přesto se o něm zmiňuje, pravda, nijak lichotivě, i P. Josef Nechvíle ve své knížce Dašice a přifařené obce: "... dříve farář v Plotištích, který jsa churavým, ač si držel druhého kaplana, předce trpěl mnoho od obecenstva Dašického, an i hanlivá psaní na něj psali a na farní dveře lepili ..."

12. 08. 1867 Byly schváleny stanovy Občanské záložny v Dašicích.
26. 12. 1870 Narodil se ve Velkolánském František Palata , středoškolský profesor, básník, latiník. Zemřel v Třebíči 2. dubna 1946.
13. 03. 1875 Narodil se v Dašicích Prof. MUDr. František Bažant, stomatolog, zakladatel zubní kliniky lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zemřel v Praze 30. června 1956.
18. 12. 1878 Narodil se v Dobrušce Josef Svatopluk Touc, ředitel školy, zasloužilý pedagog a spisovatel. Zemřel v Dašicích 14. března 1954.
14. 05. 1880 Zemřel v Novém Bydžově MUDr. Josef Esop, městský lékař v Novém Bydžově, kde byl i starostou, okresní starosta a říšský poslanec, beletrista. Narodil se v Dašicích 4. ledna 1813.
20. 10. 1872 Byla zřízena železniční stanice Dašice, později dostala název Dašice-Kostěnice, nyní Kostěnice.
22. 06. 1885 Ustavilo se v Dašicích Vodní družstvo pro úpravu řeky Loučné a potoka Lodrantky.
25. 12. 1887 Pod vedením dašického rodáka Josefa Hybeše, tehdejšího vedoucího redaktora brněnské Rovnosti, byl připraven sjednocovací Sjezd dělnictva českoslovanského, který se konal v brněnských Lužánkách a na kterém došlo k formálnímu znovuustavení českoslovanské sociální demokracie.
29. 08. 1890 Místní Sokol zřídil "místnost tělocvičnou", kterou jednotě zapůjčilo městské zastupitelstvo.
08. 03. 1891 Řeka Loučná, tehdy ještě neregulovaná, se rozvodnila a zaplavila Dašice až na náměstí. Vytvořilo se jedno jediné jezero od Platěnic až po Sezemice.
10. 06. 1897 Narodil se v Pardubicích Antonín Tužil, sazeč písma a typograf u firmy Otto & Růžička v Pardubicích. V roce 1924 se osamostatnil a založil vlastní knihtiskárnu v Dašicích, kterou komunistický režim v roce 1952 zlikvidoval.
14. 06. 1897 Spolek divadelních ochotníků sehrál hru "Pod krovem otcovským".

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode