Věnováno památce našich předků

Dašické kalendárium
16. století

 

30. 06. 1507 Čeněk Dašický z Barchova prodal svůj majetek v Dašicích a okolních vesnicích Vilémovi z Pernštejna za 8000 kop grošů českých.
26. 05. 1513 Vilém z Pernštejna propouští svým poddaným z městečka Dašice a vsí Prachovic, Platěnic, Hedčan, Moravan a Kostěnic právo odúmrti. Svůj majetek mohou nyní odkázat, komu chtějí: "... aby každý statek svuoj mohl dáti aneb poručiti buď za zdravého života neb na smrtedlné posteli, komuž by se jemu koli zdálo a líbilo, buď přátelům přirozeným neb nepřirozeným, buď na tom panství neb na jiném."
1559 Dašice koupil Jan Kapoun ze Svojkova.
1560 Dašice byly odprodány královské komoře a českému králi Maxmiliánovi II.

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode